Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 har tillsammans med konsultföretaget In Develop och stiftelsen Kv

Operation 1325 har tillsammans med konsultföretaget In Develop och stiftelsen Kvinna till Kvinna vunnit ITP-upphandling för att utbilda om resolution 1325. ITP, i Sidas regi, står för International Training Program. Uppdraget sträcker sig över tre år. Vi kommer bland annat att delta i utbildningsblock om politisk påverkan inom resolutionen.


michael_kvoteringsovning

Påverkansarbete i Almedalen. På politikerveckan 2010 samlade vi biståndsminister Gunilla Carlsson och politiker från alla riksdagspartier för att diskutera regeringens handlinsplan. Här röstar politikerna om kvotering som en väg att få in fler kvinnor i fredsprocesser.

Foto: Anna Erlandson