Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Hej alla uppsatsskrivande studenter!

Hej alla uppsatsskrivande studenter!

Under förra året anordnade Operation 1325 ett antal uppsatsluncher för studenter som skriver uppsatser relaterade till FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Vi kommer fortsätta med det även i år och vill därför bjuda in studenter till lunchträff där de kan mötas och ha ett enkelt rundabordssamtal tillsammans med personal och praktikanter på Operation 1325. Detta är ett utmärkt tillfälle att utbyta tankar och idéer, diskutera, fråga samt peppa varandra i uppsatsskrivandet.  

Den första uppsatslunch kommer att äga rum fredagen den 26/2 kl. 12.00-13.00 hos oss på Operation 1325 i Hammarby allé 93. Vi vill välkomna alla studenter, oavsett hur långt du har kommit i planeringen, forskandet, skrivandet och sökandet. Olika institutioner, universitet, studieinriktningar och uppsatnivåer kan delta utifrån sina egna förutsättningar gemensamt med oss på Operation 1325.

(OBS! alla tar med sig egen mat)

Anmälan görs till nileem.razaq@operation1325.se
Ser fram emot att höra från er!