Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Under våren har Operation 1325 anordnat uppsatsluncher där studenter som skriver på sin uppsats och som är relaterade till resolution 1325, kan möta personal och praktikanter från Operation 1325 vi

Under våren har Operation 1325 anordnat uppsatsluncher där studenter som skriver på sin uppsats och som är relaterade till resolution 1325, kan möta personal och praktikanter från Operation 1325 via rundabordet-samtal. Vi kommer fortsättningsvis publicera godkända uppsatser som är relaterade till resolutionen på vår hemsida, detta för att lyfta fram och sprida viktig kunskap om resolutionen och dess innebörd ur ett mer akademiskt perspektiv. Först ut är studenten Helen Linds kandidatuppsats om våldtäkter i krig och hur hon granskar den internationella rättens bestämmelser, vilket innefattar att fastställa rådande lagstiftning samt dess definition av brottet. Lind undersöker hur våldtäkt i krig regleras enligt den gällande internationell rätten och hon använder resolution 1325 som en del av hennes teoretiska ramverk. Nedanför är en sammanfattning av uppsatsen och för att läsa uppsatsen i sin helhet, klicka på länken till höger.

”Denna studie handlar om våldtäkt i krig med fokus på kvinnors utsatthet. Studien utgår från ett rättsperspektiv med feministisk grund, för att undersöka regleringen och definitionen av brottet våldtäkt i internationell rätt. Brottet har alltid präglats av straffrihet och dessutom haft en marginell status inom folkrätten eftersom synen på våld mot kvinnor har ansetts vara en privatsak. Olika rättsfall från FN kommer att också granskas och analyseras eftersom de spelade en viktig roll för utvecklingen av synen på våldtäkt som ett brott. I studien dras slutsatsen att det har skett en enorm utveckling utav synen på våldtäkt som brott och regleringen av brottet finns i nuläget i delar av olika internationella lagar. Men mycket arbete återstår för att uppfylla kvinnors rättigheter. Det noteras även i uppsatsen att den definitionen av våldtäkt, skiljer sig åt mellan de rättskällorna och detta är problematiskt eftersom ett starkt förbud och en gemensam definition av brottet i folkrätten är av stor betydelse i alla rättsområden att avskaffa straffrihet. Definitionen bör även vara samtyckesbaserad, vilket skulle gå i linje med de grundläggande principerna i internationell lagstiftning”.