Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Ungas röster liksom kvinnors röster är essentiella i konfliktförebyggande och fredsbyggande arbetet. Deras perspektiv och röster måste få plats på alla nivåer i samhället eftersom det leder till en hållbar fred.

Diabella tjejerna har blivit tillfrågade om de vill delta i intervjuer om deras engagemang och samhällsfrågor de anser är viktiga. Vi vill lyfta ungas röster för vägen framåt och hoppas på att deras betydelsefulla röster är inkluderade på alla politiska nivåer nationellt och internationellt. Håll utkik efter intervjuerna på våra sociala medier!