UNDP: Mer makt åt kvinnor avgörande för fattigdomsbekämpning

SoME Gavobevis 2023

5 juni 2012

Att höja kvinnor kapacitet och stärka dem till att ta större plats i maktpositioner i jordbruksfrågor är en central, nödvändig och effektiv åtgärd för att förverkliga mänskliga rättigheter, minska fattigdomen och nå hållbar utveckling. Det här är en av de centrala punkterna i UNDP:s nya rapport ”Africa Human Development Report 2012”, som kartlägger möjliga svar på Afrikas utvecklingsfrågor.

Stärka kvinnor – en god investering

FN:s utvecklingsorgan UNDP dokumenterar, analyserar och ger förslag till utvecklingsåtgärder kontinuerligt. Den senaste i raden av rapporter, ”African Human Development Report 2012”, lägger ett av sina större fokusområden på kvinnors deltagande och tillgång till makt under rubriken ”Empowerment for Social Justice, Gender Equality and Food for Everyone”. I detta avsnitt menar UNDP att investera i mer makt och deltagande för kvinnor från Afrikas landsbygd är den bästa satsningen som kan göras för att ge möjlighet till hållbara lösningar i jordbruks- och utvecklingssfären.

kvinnors egenskaper viktiga för långsiktighet

Anledningen till att det är viktigt att satsa på mer makt för kvinnor menar UNDP handlar om de egenskaper som särskiljer kvinnor från män i samma område. UNDP beskriver att det finns en stark länk mellan att höja kvinnors utbildning, kapacitet och makt, och uppkomsten av hållbara lösningar inom livsmedelstrygghet, fattigdomsbekämpning och utveckling. Kvinnor står även för en långsiktighet, och tar enligt UNDP i högre grad än män beslut som utmynnar i hållbara lösningar.

Problem på vägen

Rapporten belyser även de hinder som finns för kvinnors ökade makt i utvecklings- och jordbruksfrågor. I många av länderna som rapporten täcker, speciellt länderna söder om Sahara, har kvinnor mindre kontroll över resurser och ekonomiska tillgångar än män, och tillgängligheten till att delta och representera i offentliga sammanhang är begränsad. UNDP kritiserar detta och menar att ”women’s empowerment must remain a central policy priority because equality and nondiscrimination are of intrinsic value. As human rights, women’s rights deserve to be promoted for that reason alone”.

Rapporten finns tillgänglig i sin helhet här. TV4 Nyheterna har även uppmärksammat rapporten med en mindre nyhetsnotis som är tillgänglig här.

Operation 1325

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...