Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Att höja kvinnor kapacitet och stärka dem till att ta större plats i maktpositioner i jordbruksfrågor är en central, nödvändig och effektiv åtgärd för att förverkliga mänskliga rättigheter,

Att höja kvinnor kapacitet och stärka dem till att ta större plats i maktpositioner i jordbruksfrågor är en central, nödvändig och effektiv åtgärd för att förverkliga mänskliga rättigheter, minska fattigdomen och nå hållbar utveckling. Det här är en av de centrala punkterna i UNDP:s nya rapport ”Africa Human Development Report 2012”, som kartlägger möjliga svar på Afrikas utvecklingsfrågor.

Stärka kvinnor – en god investering

FN:s utvecklingsorgan UNDP dokumenterar, analyserar och ger förslag till utvecklingsåtgärder kontinuerligt. Den senaste i raden av rapporter, ”African Human Development Report 2012”, lägger ett av sina större fokusområden på kvinnors deltagande och tillgång till makt under rubriken ”Empowerment for Social Justice, Gender Equality and Food for Everyone”. I detta avsnitt menar UNDP att investera i mer makt och deltagande för kvinnor från Afrikas landsbygd är den bästa satsningen som kan göras för att ge möjlighet till hållbara lösningar i jordbruks- och utvecklingssfären. 

kvinnors egenskaper viktiga för långsiktighet

Anledningen till att det är viktigt att satsa på mer makt för kvinnor menar UNDP handlar om de egenskaper som särskiljer kvinnor från män i samma område. UNDP beskriver att det finns en stark länk mellan att höja kvinnors utbildning, kapacitet och makt, och uppkomsten av hållbara lösningar inom livsmedelstrygghet, fattigdomsbekämpning och utveckling. Kvinnor står även för en långsiktighet, och tar enligt UNDP i högre grad än män beslut som utmynnar i hållbara lösningar.

Problem på vägen

Rapporten belyser även de hinder som finns för kvinnors ökade makt i utvecklings- och jordbruksfrågor. I många av länderna som rapporten täcker, speciellt länderna söder om Sahara, har kvinnor mindre kontroll över resurser och ekonomiska tillgångar än män, och tillgängligheten till att delta och representera i offentliga sammanhang är begränsad. UNDP kritiserar detta och menar att ”women’s empowerment must remain a central policy priority because equality and nondiscrimination are of intrinsic value. As human rights, women’s rights deserve to be promoted for that reason alone”.

Rapporten finns tillgänglig i sin helhet här. TV4 Nyheterna har även uppmärksammat rapporten med en mindre nyhetsnotis som är tillgänglig här.

Operation 1325