Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Maj Britt Theorin, en av initiativtagarna till Operation 1325 och dess ordförande från 2010 till 2014, har gått ur tiden. Hon var ledamot för Socialdemokraterna i Sveriges riksdag och i Europaparlamentet, global aktör i kampen för fred och nedrustning och en kämpe för kvinnors rättigheter och deltagande i fredsarbetet.

Maj Britt var aktiv i den svenska och den internationella fredsrörelsen bland annat i Internationella fredsbyrån, Kvinnor för Fred, UN Women Sverige, Parliamentarians for Global Action, Pugwash, Gröna korset (tillsammans med Michail Gorbatjov) och IKFF.  Hon var också med och bildade Women Parliamentarians for Peace och satt under en period i dess ledning.

Hon utsågs av Olof Palme till nedrustningsambassadör och till att leda den svenska nedrustningskommisionen, vilket hon gjorde 1982 – 91.

Efter att FN:s säkerhetsråd slagit fast, genom sin resolution 1325, att kvinnor har en viktig roll att spela i arbetet för internationell fred och säkerhet blev Maj Britt en av dem som ledde civilsamhällets engagemang för att säkerställa att Sverige skulle bidra till resolutionens genomförande, både inom civilsamhällets ram men också på regeringsnivå. 

Maj Britt var en av initiativtagarna till Operation 1325, vår paraplyorganisation som tjänar som en plattform för ett stort antal feministiska organisationer i Sverige i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Under åren 2010 – 2014 var Maj Britt vår ordförande. 

För detta uppdrag förde hon med sig ett djupt engagemang och kunskap och ett imponerande kontaktnät, såväl internationellt som svenskt, från offentliga organisationer såväl som fråncivilsamhälle.  

Vi är många som under årens lopp haft förmånen att entusiasmeras, och lära oss, av Maj Britts kunskaper om och engagemang för fredsfrågor och kvinnors deltagande i fredsarbetet. Hon var en färgstark person i alla dess bemärkelser. Hennes insatser, kunskaper och engagemang kommer att saknas oerhört.

Här finns Operation 1325:s dödsruna tillägnad Maj Britt publicerad i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.