Ett stärkt civilsamhälle ger hållbart 1325-arbete

Idag publicerades vår Idag publicerades vår artikel om arbetet med att ta fram regeringens nya handlingsplan för 1325. Vi deltar i regeringens referensgrupp för en ny nationell handlingsplan för resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Tillsammans med andra...

Operation 1325 berättar om CEDAW!

Det är med stor glädje och stolthet vi presenterar vår kortfilm om CEDAW och skuggrapporten! CEDAW är FN:s kvinnokonvention, som går ut på att eliminera alla former av diskriminering mot kvinnor. UR KORTFILMEN: FN:s kvinnokonvention CEDAW antogs 1979 och har hittills...

UNSCR 1325: Ett verktyg för kvinnor i konflikt

”Det finns hur mycket bra arbete som helst, men ändå fortsätter övergreppen. Kvinnorna står längst fram på fronten och får ta emot all skit och varför är det så? Varför fortsätter det här dagligen?”, säger Marika Griehsel under sin föreläsning. Lördagen den 13...

Utan kvinnor – ingen fred

Idag exkluderas hälften av jordens befolkning från fredsprocesser. Kvinnor utesluts från både medling och beslut om fred och säkerhet. För att uppnå en hållbar fred behöver kvinnor inkluderas och ha makt i fredsprocesser, skriver fem representanter för Operation 1325....

Femdefenders day

Varje dag världen över får kvinnliga aktivister erfara någon form av diskriminering, hot, våld eller trakassarier. Varför? För att de är kvinnor. Varje dag världen över, trots det motstånd de möter, fortsätter dessa kvinnor att stå upp för jämlikhet och mänskliga...