Tack för den här gången

SoME Gavobevis 2023

30 maj 2024

Det här är min sista blogg för Operation 1325. På grund av den tuffa ekonomiska situationen, är det dags att tacka för mig efter nästan ett och ett halvt år som kanslichef. Operation 1325 kommer framöver att drivas av en operativ styrelse med begränsat stöd från en anställd för pågående projekt och förstås med stöd från våra högt uppskattade volontärer.

Operation 1325 kommer att fortsätta verka i samverkan med våra lokala partners i olika länder runt om i världen, för att främja kvinnors inkludering och deltagande i fredsprocesser och konfliktförebyggande aktiviteter.

Min tid på Operation 1325 har varit intensiv. Med en mångårig bakgrund från humanitärt bistånd i konfliktområden, var detta min första roll på en organisation som jobbade med utvecklingsbistånd och som utgjorde en aktiv del av det svenska civilsamhället.

Jag har därför gjort otroligt många saker för första gången: första gången jag fullt ut hanterade bidragsansökningar och återrapporterade till institutionella givare; första gången som jag använde Instagram och X/(Twitter); första gången som jag var på möten med politiker i Sverige; första gången som jag enbart arbetade med praktikanter; första gången som jag lade grunden för att påbörja insamlingsverksamhet; första gången jag verkställde en totalrenovering av en hemsida; osv osv, listan kan göras lång.

Allt detta nya har jag fått lära mig och behärska i farten samtidigt som Sveriges bistånd går igenom sin största reform på år och dag. Jag är van att jobba med stora kompetenta team och med tillgång till resurser, som nyttjades varsamt men som fanns där vid behov. På Operation 1325 har resursläget förändrats drastiskt och den situationen jag trodde jag skulle verka i har helt kastats om.

Tack och lov vet jag hur man hugger i och har verkligen fått göra det, till exempel genom att ensam styrda upp en flytt till nya lokaler som en del i ett kontinuerligt arbete att reducerade kostnader. Vilket lyckades, och vi gick in i 2024 med reducering av löpande kostnader på nästan 70%, (ex personalkostnader).

Utan mina tidigare kunskaper och erfarenheter av ledning, nätverkande, organisering och planering, ekonomi och teknik skulle det ha varit svårt. Och utan allt stöd jag fått från gamla och nya kollegor skulle det varit omöjligt.

Jag är tacksam över allt jag har fått göra och allt jag har fått lära mig. Mest tacksam, är jag dock över det otroliga nätverk av engagerade och framförallt solidariska individer som jag har mött under tiden, från praktikanter som glatt tagit sig an varierande utmaningar, till kunniga kollegor på andra ideella organisationer med vilka jag har stött och blött aktuella frågor, till tjänstepersoner som gör sitt bästa för att navigera i en nya verklighet, till studenter som brinner för att dra sitt strå till stacken och till våra starka och skickliga lokala partners som fortsätter kämpa dag in och dag ut för fred, frihet och kvinnors rättigheter. Individer som har blivit mer än kollegor, individer som har blivit vänner.

Tack för ert outtröttliga arbete och tack för allt ni har lärt mig.

Utan alla dess kompetenta, engagerade och solidariska individer skulle Sverige och världen se väldigt annorlunda ut. Jag hoppas att utrymmet kommer finnas kvar för dem att verka, för en stark demokrati där alla värderas lika.

Tack

Anette Uddqvist, kanslichef

Du kanske också gillar...

Hopp och styrka

Hopp och styrka

För ett par veckor sedan samlades åtta fredsbyggare från Jemen, tre från Sudan och fyra från Irak, för en konferens om kvinnors deltagande i fredsarbete och dialog med religiösa ledare.  Under de första övningarna var det väldigt mycket missmod bland...

Vägar framåt för kvinnors arbete

Vägar framåt för kvinnors arbete

Kvinnor som vill ha fred i Jemen har mött motstånd. Våra partnerorganisationer, aktivister och ledare, har tillsammans med   rätten att samlas, att organisera sig och att uttrycka sig, hotats. Det är med stor oro som vi söker vägar framåt. Vårt uppdrag är att verka...

Tack för förtroendet!

Tack för förtroendet!

Efter ett år som tillförordnad kanslichef kan jag inte säga något annat än tack. Tack till de personer som bidragit till att Operation 1325 vuxit som organisation och min egen kunskapsutveckling. För det är människorna som är viktigast.  Året har varit det mest...

Ett mod utöver det vanliga

Ett mod utöver det vanliga

I slutet av förra veckan genomförde vi öppningskonferensen för Operation 1325:s fredsbyggarnätverk för kvinnor i Mellanöstern och Nordafrika. Nätverket består av några av de modigaste kvinnor jag någonsin kommer träffa i hela mitt liv.   Själva kärnan i vad...

Uppåt, framåt för Operation 1325!

Uppåt, framåt för Operation 1325!

Ett nytt verksamhetsår har dragit igång med stormsteg och vi växer som aldrig förr. Vi har fler projekt än någonsin, en nyanställning på gång och riktningen för de kommande åren är utlagd i den nya strategiska planen.   Verksamheten växer så det knakar. Vårt...

Att påverka en nationell handlingsplan

Att påverka en nationell handlingsplan

Den föregående nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet gällde fram till år 2020. Sedan dess har både ansvarsutkrävande civilsamhällesorganisationer och implementerande myndigheter väntat på en ny. Förra veckan var jag på möte hos Sweco, som fått i...