Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Idag, den 14 januari 2021, invigde Ann Linde Sveriges OSSE ordförandeskap med tal till det permanenta rådet i Wien. Under talet belyste Linde vikten av samarbete och att medlemsorganisationens styrka bestäms av dess medlemsländer. Samtidigt finns det ett ökande behov att söka gemensamma lösningar till våra delade problem.

Vidare belyste Linde behovet att utveckla en säkerhetsordning som sträcker sig förbi traditionell säkerhet och som istället grundas i inkludering. Säkerhetsordningen ska vara multi-dimensionell och beakta politisk- och ekonomisk säkerhet, mänskliga rättigheter och demokrati. En övergripande säkerhetsordning är endast möjligt genom inkludering.

Linde nämnde vikten av kvinnor, fred och säkerhetsagendan och resolution 1325 när hon argumenterade för att fred kräver inkluderande processer. Jämställdhet ska tas i anspråk i alla aspekter. Exempelvis kommer Sverige under sitt ordförandeskap att fokusera på ekonomisk utveckling som ett nödvändigt steg för att nå kvinnors lika rättigheter. Denna utveckling är avgörande för att för ett livskraftigt samhälle.

En viktig aspekt för OSSE är även att fortsätta inkludera och engagera civilsamhället. Civilsamhället och civilsamhällesorganisationer är viktiga för att verkställa OSSE:s åtaganden eftersom de kommer med insikt för rådande situation. De är även avgörande för att möjliggöra förändring inom OSSE.

Talet i sin helhet finns tillgänglig via YouTube.

Sammanfattning av talet finns tillgängligt via OSSE.

Operation 1325 gläds åt Sveriges åtaganden om en övergripande säkerhetsordning och inkluderande fredsprocesser. Operation 1325 har under hösten 2020 deltagit i möten tillsammans med andra civilsamhälleorganisationer för att belysa särskilt viktiga arbetsområden under Sveriges ordförandeskap. Däribland nämns fokus på nationella handlingsplaner, kvinnors ökade deltagande, och civilsamhällesorganisationers deltagande. Våra fullständiga rekommendationer finns tillgängliga här:

Operation 1325 är även med i Civic Solidarity Platforms jämställdhetsarbetsgrupp, och har tagit fram rekommendationer inför ordförandeskapet inom denna konstellation. Rekommendationerna belyser behovet att skydda civilsamhället, media, och att öka implementering av OSSE:s åtaganden. Särskilt viktigt är yrkande för att möjliggöra kvinnors betydande delaktighet vid medling, förhandlingar samt beslutsfattande vid alla nivåer. Länk till mer information om CSP och deras arbete finns att tillgå här.