Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I det söndertrasade Haiti inser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att de prostituerade är bland de mest skyddsbehövande.

I det söndertrasade Haiti inser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att de prostituerade är bland de mest skyddsbehövande. I Kongos polisstationer visar civila observatörer hur våldtagna ska förhöras av kvinnlig polis.

Under seminariet Kvinnors makt, konflikter och svenska myndigheter i Almedalen den 7 juli fick vi höra historier från markplan från 1325-praktiker utsända av svenska myndigheter. De berättade om en rad utmaningar de möter. Genusrådgivaren för en lastbilsflotta som ska ta förnödenheter till kaosets södra Haiti tog oss med sina beskrivningar till leriga vägar, skällande hundar, höns och trasiga mangos.

Genusexpert tillgänglig dygnet runt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är väl förberedda för uppgiften att göra verklighet av resolution 1325. Det lär finnas en genusexpert tillgänglig dygnet runt för dem bland MSB:s utsända personal som vill ha råd. De har även en handbok för frågan, som Helena Lindberg, generaldirektör visade upp.

Få kvinnliga soldater, svårt att nå kvinnorna

I Afghanistan har genusrådgivaren en tuff uppgift att skapa kontaktytor för soldaterna då kvinnor knappt är synliga i den vanliga stadsmiljön. Anders Brännström, generalmajor och ställföreträdande chef för insatsstaben var öppen för kritik från Operation 1325:s samordnare Emma Johansson.

– Problemet är att ni har en enda genusrådgivare i den insats kapten Anna Björsson arbetar i. Och enligt uppgift har ni tagit bort 1325-utbildningen.

– Om du upplever detta som ett problem ska det åtgärdas. Och tala om vem som sa att vi har tagit bort utbildningen. Det här är en viktig fråga, så ska det inte se ut, sa Anders Brännström.

utmaning få ut svenskar till höga poster

En myndighet med tydligt fokus på arbete med resolution 1325 är Folke Bernadotteakademin. Generaldirektör Henrik Landerholm talade om könsfördelning på 60/40 bland dem som är rekryterade och utbildade för att sändas ut.
– Däremot kan vi få sämre utdelning när vi skickar namn till EU.
Där – bland annat inom OSCE – Organisation for Security and Cooperation in Europe, står inte kvinnorna så högt i kurs, menade han.

Ett annat problem är att vårt land har svårt att få ut svenskar överhuvudtaget till höga poster i utlandstjänst, inte bara kvinnor, tillade Landerholm.

Den civile observatören Martin Dexborg berättade hur han rapporterat om hur polisen i Kongo sköter bland annat mänskliga rättigheter i hanteringen av misstänkta och offer. Han menade att som så kallad sekonderad – ditsänd av FBA men anställd av till exempel FN på plats – är han därav betydligt mer begränsad att kunna förverkliga resolution 1325. Sverige tar resolutionen mer på allvar än man gör utomlands, menade Dexborg.

Var är styrdokumentet?

Moderator Mikael Olsson frågade efter det styrdokument som myndigheterna runt förverkligandet av resolutionen tillsammans skulle ha arbetat fram tidigare under våren.

– Nej, det finns inte underskrivet och beslutat än, svarade Henrik Landerholm.
– Vad är det som tar sådan tid?, sa Mikael Olsson.
– Det är allvarliga saker det här med byråkratiska processer, sa Henrik Landerholm, halvt skämtsamt.

MSB:s genusrådgivare, nyss hemkommen från Haiti, föredrog konkret handling före styrdokument.

– Om vi i stället skulle ta fram en arbetsgrupp med alla inblandade myndigheter, för, låt oss säga Afghanistan så skulle vi bättre kunna genomföra jobbet med resolution 1325. Detta genom att samarbeta samt analysera vårt mandat. Då skulle vi nå verkliga resultat, trodde Helena Svensson.

Helena Sundman