Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Ban Ki-moon har utsett svenskan Karin Landgren som FN:s sändebud i den centralafrikanska staten Burundi. Där ska hon fortsätta med fredsarbetet i en förminskad FN-operation.

Ban Ki-moon har utsett svenskan Karin Landgren som FN:s sändebud i den centralafrikanska staten Burundi. Där ska hon fortsätta med fredsarbetet i en förminskad FN-operation. Charles Petri höll i den tidigare operationen kallad BINUB.

Kontoret i Burundi har mandat att verka i ett år. Karin Landgren ska stötta regeringen i arbetet med att stärka främst juridiska och parlamentariska institutioner. Dessutom ska hon stärka dialogen mellan olika nationella aktörer för att stoppa straffrihet och skydda mänskliga rättigheter.

Burundi och Sierra Leone var de första länderna som fick stöd av FN:s fredsbyggande kommission när det skapades 2006. Dess syfte är att ge bland annat ekonomiskt och strategiskt stöd till postkonfliktländer för att förhindra att krig bryter ut igen.

Fram till 15 januari arbetar Karin Landgren som Ban Ki-moons särskilda representant och som chef för FN-missionen i Nepal (UNMIN), vilken då avslutas. Hon har tidigare arbetat som chef för FN:s flyktingorgan UNHCR:s kontor i Singapore, Eritrea och i Bosnien-Herzegovina.

Helena Sundman

Källor: un.org, FN:s medieservice, Wikipedia

För mer information:

 

http://bit.ly/peaceBur

http://www.un.org/peace/peacebuilding/qanda.shtml