Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

 

 

Sista veckan i juni var en intensiv vecka för Operation 1325. Två av våra projekt sammanlänkades i ett möte mellan svenska ungdomar och palestinska universitetsstudenter. Palestinierna deltar i vårt projekt Promoting New Democracies, där vi samarbetar med organisationen TAM. en organisation som jobbar för jämställdhet och använder media som verktyg för förändring.  De fick möta 25 unga tjejer som deltar i vårt projekt Den digitala fredsagenten under en dag på lägergården Åkerögården i Norrtälje. För att lära känna varandra fick alla svar på frågan om varför de engagerar sig för jämställdhet och fred, vilka utmaningar de har i sin vardag och vad de gör för att hantera utmaningarna. Mötet mellan de svenska ungdomarna och de palestinska besökarna blev en ögonöppnare för båda grupperna. Här i Sverige lever människor från olika länder sida vid sida. I Palestina bor människor i flyktingläger. I Sverige är livet som ung ganska så enkelt, upplevde palestinierna det som. Medan en ung kvinna i Palestina som vill jobba som kassör i en butik, måste kämpa för sin rätt att göra det. Och den som vill rappa och göra musik möter motstånd. Men utmaningarna för de svenska ungdomarna finns också, rasism, klimatförändringar och oron inför framtiden finns där.

Innan mötet på Åkerögården hade de 25 blivande fredsagenterna redan befunnit sig på Åkerögården några dagar. Under en utbildningsvecka lärde de sig om kvinnor, fred och säkerhetsagendan, mänskliga rättigheter, kvinnokonventionen och konflikthantering och non violent communication.

Samtidigt fick palestinierna också fördjupa sina kunskaper inom jämställdhetsarbetet genom olika studiebesök i Stockholm. Först ut var ett möte med Män för jämställdhet där Shahab Ahmadjan berättade om syn på mäns ansvar för jämställdhet i samhället och en ny syn på maskulinitet. Mötet gav nya tankar och insikter hos våra gäster som gärna hade velat förverkliga en liknande verksamhet i Palestina men de pratade också det motstånd de skulle möta. Ett annat tankeväckande möte var det hos CISV, en världsomspännande organisation som jobbar för fred genom att utbilda både unga och vuxna i konflikthantering. Fokus för vårt möte låg på normkritiska perspektiv och interaktiva övningar. Flera av deltagarna sa att de skulle använda sig av övningarna i sitt eget arbete väl hemma igen. Vi träffade också tidningen Feministiskt perspektiv. De delade med sig av sin samhällsanalys och syn på maktfördelningen i samhället. Tillsammans utgjorde mötena nya kunskaper och ny inspiration jämställdhetsarbetet i Palestina. För Operation 1325 var besöket och alla möten oerhört värdefulla och vi tackar alla som delade med sig av sina kunskaper.

För fler foton, se https://www.facebook.com/operation1325/