Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Statsminister Fredrik Reinfeldt har svarat på Operation 1325 frågor angående den svenska regeringens agerande i efterdyningarna av kriget i Gaza.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har svarat på Operation 1325 frågor angående den svenska regeringens agerande i efterdyningarna av kriget i Gaza. Operation 1325 kräver bland annat att den svenska regeringen ska agera i enlighet med resolution 1325 och arbeta aktivt för att kvinnor ska delta i fredsförhandlingarna.

Reinfeldt hävdar att den svenska regeringens ”engagemang är stort för att stärka den vapenvila som inletts, arbeta för en långsiktig fred och att hjälpa de människor som nu farit illa av kriget”. Utrikesminister Carl Bild har personligen deltagit i fredsförhandlingarna med syfte att få till stånd en vapenvila och att skapa en mer långsiktigt hållbar lösning av konflikten.

Trots att regeringen hävdar att jämställdhetsarbetet är prioriterat i det internationella samarbetet så framgår det inte av svaret hur regeringen avser att säkerställa kvinnors deltagande i förhandlingarna. Bristen på handlingskraftighet i denna fråga riskerar att leda till att kvinnor möjligheter att påverka fredsprocessen och återuppbyggnadsarbetet i den konfliktdrabbade regionen försvagas ytterligare.

Läs regeringens svar här.