Svar från regeringen om situationen i Gaza

SoME Gavobevis 2023

17 februari 2009

Statsminister Fredrik Reinfeldt har svarat på Operation 1325 frågor angående den svenska regeringens agerande i efterdyningarna av kriget i Gaza. Operation 1325 kräver bland annat att den svenska regeringen ska agera i enlighet med resolution 1325 och arbeta aktivt för att kvinnor ska delta i fredsförhandlingarna.

Reinfeldt hävdar att den svenska regeringens ”engagemang är stort för att stärka den vapenvila som inletts, arbeta för en långsiktig fred och att hjälpa de människor som nu farit illa av kriget”. Utrikesminister Carl Bild har personligen deltagit i fredsförhandlingarna med syfte att få till stånd en vapenvila och att skapa en mer långsiktigt hållbar lösning av konflikten.

Trots att regeringen hävdar att jämställdhetsarbetet är prioriterat i det internationella samarbetet så framgår det inte av svaret hur regeringen avser att säkerställa kvinnors deltagande i förhandlingarna. Bristen på handlingskraftighet i denna fråga riskerar att leda till att kvinnor möjligheter att påverka fredsprocessen och återuppbyggnadsarbetet i den konfliktdrabbade regionen försvagas ytterligare.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...