Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

operation_1325_-_vand_2.jpg

Styrelse

Operation 1325:s styrelse består av representanter för våra fem medlemsorganisationer. Ordförande är Birgitta Holst Alani. Vice ordförande är Anita Klum (UN WOMEN). Kassör är Sylvia Rönn (KFF). Ledamöter är Gunnel Bemerfeldt (SKV), Klaudia Jagne (RIFFI) och Cecilia Ralfe Stelander (SEK).

Ersättare är: Ragnhild Greek (SEK), Birgitta Rang (SKV), Gunila Lahne (UN Women), Ferah Bozcali (KFF) och Sanna Vatanen (RIFFI). 

 

annika3.jpg

Annika Schabbauer

Annika Schabbauer är kanslichef på Operation 1325.