Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

20160903_styrelsen_redigerad.jpg
Från vänster: Silvia Rönn (kassör), Ragnhild Greek (SEK), Birgitta Rang (SKV), Annika Schabbauer (kanslichef), Eva Zetterberg (ordförande), Hanna Öhlén (styrelsetrainee), Alexandra Iriarte (projektledare), Gunnel Bemerfeldt (SKV), Gunnila Lahne (UN Women), Charlotte Lind (kommunikatör), Valentina Barrios (praktikant) och Saga Holmgren (praktikant).

Styrelse

Operation 1325:s styrelse består av representanter för våra fem medlemsorganisationer. Ordförande är Birgitta Holst Alani. Vice ordförande är Anita Klum (UN WOMEN). Kassör är Sylvia Rönn (KFF). Ledamöter är Gunnel Bemerfeldt (SKV), Klaudia Jagne (RIFFI) och Cecilia Ralfe Stelander (SEK).

Ersättare är: Ragnhild Greek (SEK), Birgitta Rang (SKV), Gunila Lahne (UN Women), Ferah Bozcali (KFF) och Sanna Vatanen (RIFFI). 

 

annika3.jpg

Annika Schabbauer

Annika Schabbauer är kanslichef på Operation 1325.