Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Den 16 juni 2009 anordnade FN-föreningen tillsammans med Somaliska riksförbundet ett frukostseminarium med fokus på Somalia.

Den 16 juni 2009 anordnade FN-föreningen tillsammans med Somaliska riksförbundet ett frukostseminarium med fokus på Somalia. Marika Fahlén, ambassadör och särskild rådgivare för Afrikas horn på Utrikesdepartementet, var inbjuden för att tala om situationen i Somalia.  


Fahlén berättade bland annat om den ”sjätte klanen” i Somalia, startad 2002 av Asha Haji Elmi. Det sägs att det somaliska samhället traditionellt består av fem klaner, den ”sjätte klanen” är idag en politisk kvinnorörelse i Somalia som består av kvinnor från alla traditionella klaner. Tillsammans har de gått ihop för att få ett slut på klanstyret och för att verka för att kvinnorna i Somalia ska få ta plats i fredsprocessen.

Klanen har också lyckats på många punkter, bland annat med att kvinnorna inte längre enbart finns i periferin utan också vid förhandlingsbordet som jämlika partners. Många kvinnor har mördats på grund av sitt engagemang i rörelsen. År 2004 skrevs UNSCR 1325 in i den somaliska konstitutionen och det beslutades att 7 % ska vara kvinnor i parlamentet.  Asha Haji Elmi blev invald i det somaliska parlamentet 2004 och blev tilldelad det alternativa nobelpriset 2008. Hon är känd för sitt engagemang i humanitära frågor och har varit speciellt engagerad mot kvinnlig könsstympning i Somalia och övriga Afrika.

Så här berättar Asha Haji Elmi om bildandet av den sjätte klanen:
"We began in 1992, after two years of civil war. This first initiative came from women in cross-clan marriages," …"I was divided in two. My birth clan rejected me because my husband was from a clan they were fighting. My husband's clan considered me a spy and a stranger. Where do I belong? I realized the only identity no one could take away from me was being a woman. My only clan is womanhood."

Läs mer här