Somaliska kvinnor bryter gränser

SoME Gavobevis 2023

17 juni 2009

Den 16 juni 2009 anordnade FN-föreningen tillsammans med Somaliska riksförbundet ett frukostseminarium med fokus på Somalia. Marika Fahlén, ambassadör och särskild rådgivare för Afrikas horn på Utrikesdepartementet, var inbjuden för att tala om situationen i Somalia.

Fahlén berättade bland annat om den ”sjätte klanen” i Somalia, startad 2002 av Asha Haji Elmi. Det sägs att det somaliska samhället traditionellt består av fem klaner, den ”sjätte klanen” är idag en politisk kvinnorörelse i Somalia som består av kvinnor från alla traditionella klaner. Tillsammans har de gått ihop för att få ett slut på klanstyret och för att verka för att kvinnorna i Somalia ska få ta plats i fredsprocessen.

Klanen har också lyckats på många punkter, bland annat med att kvinnorna inte längre enbart finns i periferin utan också vid förhandlingsbordet som jämlika partners. Många kvinnor har mördats på grund av sitt engagemang i rörelsen. År 2004 skrevs UNSCR 1325 in i den somaliska konstitutionen och det beslutades att 7 % ska vara kvinnor i parlamentet.  Asha Haji Elmi blev invald i det somaliska parlamentet 2004 och blev tilldelad det alternativa nobelpriset 2008. Hon är känd för sitt engagemang i humanitära frågor och har varit speciellt engagerad mot kvinnlig könsstympning i Somalia och övriga Afrika.

Så här berättar Asha Haji Elmi om bildandet av den sjätte klanen:
”We began in 1992, after two years of civil war. This first initiative came from women in cross-clan marriages,” …”I was divided in two. My birth clan rejected me because my husband was from a clan they were fighting. My husband’s clan considered me a spy and a stranger. Where do I belong? I realized the only identity no one could take away from me was being a woman. My only clan is womanhood.”

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...