Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Det var en av slutsatserna från toppmötet i New York där kvinnor från hela världen samlades för att identifiera hur kvinnor i ledande position tillsammans kan &oum

Det var en av slutsatserna från toppmötet i New York där kvinnor från hela världen samlades för att identifiera hur kvinnor i ledande position tillsammans kan öka sitt inflytande i globala säkerhetsfrågor.


Det var i de avslutande samtalen om ekonomisk osäkerhet som iakttagelsen kommunicerades att mer medel borde läggas på jämställdhetsarbetet istället för, som nu, militära ändamål . Detta som ett led i det faktum att:

"Kvinnors ökade makt och inflytande innebär ökad säkerhet för alla", vilket Mary Robinson, som var en modereratorerna under toppmötet, tog upp.


Under mötets olika delar påmindes deltagarna ständigt om vikten av att omsätta resolution 1325 om Kvinnor, Fred och Säkerhet i praktiken. De uppmanades därför att verka för att nationella handlingsplaner utarbetas för att försäkra att resolutionens 3 pelare: kvinnors deltagande, skydd och arbete i fredsprocessens alla delar, eftersträvas och erkänns över världen, men också aktivt involveras i alla beslutsprocesser.


Toppmötet blandade representanter från lokala gräsrotsorganisationer och kvinnor i ledande positioner såsom presidenter och ministrar från hela världen. Bland deltagarna kan nämnas Finlands president Tarja Halonen, Irlands förre president Mary Robinson och Tone Tingsgård från OSSE . Från Sverige medverkade Margot Wallström.

Det övergripande syftet var att identifiera och forma en modell för kollektivt ledarskap mellan kvinnor i ledande postion i frågor rörande mänsklig säkerhet som förutom ekonomisk osäkerhet innebär frågor såsom klimatförändringar och principen om skyldigheten att skydda.

Globalt säkerhetsinitativ för kvinnor i ledande position


Toppmötet ingick i projektet ” the International Women Leaders Global Security Initiative” som startades i oktober 2006. Syftet med initiativet är att samla kvinnor i ledande position världen över och arbeta för deras ökade inflytande samt ökad involvering av kvinnors perspektiv och röster i den internationella säkerhetsdiskursen. Projektet pågår till juni 2008.


” The International Women Leaders Global Security Initiative” är ett samarbete mellan Annenberg Foundation Trust i samarbete ”The White House Project”, ”the Council of Women World Leaders” och ”the Women Leaders Intercultural Forum”