Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Pressmeddelande:

Pressmeddelande:
Nästan nio av tio civila som EU skickar ut till fredsarbete är män. Det visar en ny och unik rapport framtagen av Operation 1325, som presenteras i Europaparlamentet den 3 december.

Rapporten ”Tror EU att bara män skapar hållbar fred?” som tagits fram av paraplyorganisationen Operation 1325 visar skrämmande siffror.  9 av 10 civila som skickades ut till fredsarbete under perioden 2006-2008 var män och allra sämst ser det ut bland gruppen av fredsarbetare som rekryterades och betalades av medlemsstaterna. Där varierar siffrorna mellan 7 och 13 procent, trots att EU:s medlemsstater har en skyldighet att arbeta i enlighet med resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, en resolution som ställer tydliga krav på att öka kvinnors deltagande i fredsarbetet.


– Genom att utestänga kvinnor från fredsarbete skickar EU ut signaler till konfliktländer att det är män som sitter inne med expertis i dessa frågor, säger Birgitta Ahlqvist, ordförande för Operation 1325.


EU måste ta sitt ansvar
Trots att EU vid expertmötet i Wien 2005 betonade att fredsinsatser utan kvinnors deltagande blir mindre effektiva då män inte kan nå ut till alla grupper i ett konflikt- eller krisområde, ser siffrorna ut som de gör.

– Då kvinnors deltagande handlar om möjlighet att bygga hållbar fred måste EU ta sitt ansvar. Tillexempel bör en central enhet inom EU som ansvarar för statistik, rekrytering och uppföljning av medlemsstaternas arbete med kvinnors deltagande i fredsarbete inrättas,  avslutar Ahlqvist.

Ett första utkast av rapporten, som tagits fram av frilansjournalisten Ulrika Lorentzi på uppdrag av Operation 1325 och med stöd av Folke Bernadotte Akademin, finns att läsa här:

Tror EU att bara män skapar hållbar fred?
Does EU believe that only men can establish long-lasting peace?

Kontaktpersoner:
Birgitta Ahlqvist, ordförande för Operation 1325: 070-5557932
Ulrika Lorentzi, frilansjournalist och rapportör: 073-9816568