Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

 

 

För att uppmärksamma FN:dagen utförde Operation 1325 workshops i skolklasser på Tallbyhovsskolan och Hässelby Villastads Skola. 

Under dessa dagar föreläste vi om de mänskliga rättigheterna och FN-systemet. De olika förutsättningarna som kan göra det svårare för vissa människor att åtnjuta sina grundläggande mänskliga rättigheter belystes också genom ett rollspel. Även om vi i teorin alla har samma rättigheter, så har inte alla samma förutsättningar att uppnå dem. Detta kan bero på faktorer såsom födelseplats, ålder, socioekonomisk tillhörighet och kön.

Eleverna var aktiva under dagen, och verkade ta till sig de viktigaste budskapen. I alla klasser fanns det starka åsikter och stort engagemang i frågorna, och många elever drog skarpa historiska paralleller och ställde även tänkvärda frågor. Det verkade som eleverna lärde sig mycket om FN-systemet, resolutionerna 1325 och 2250, samt om sina egna rättigheter som människor och individer.