SIDAS KOMPLETTERANDE ÖVERSYN AV BISTÅNDET TILL PALESTINA ÄR KLAR

SoME Gavobevis 2023

20 februari 2024

Nu har SIDA publicerat sin kompletterade översyn av Sveriges utvecklingsbistånd till Palestina.  

Drygt 200 organisationer har screenats och i enlighet med den första översynen fastställer SIDA att inget utvecklingsbistånd till Palestina gått till terrorverksamhet. Vissa administrativa brister har påvisats, vilket självklart bör avhjälpas. SIDA ser dock inga hinder för fortsatt samarbeten (ett fall kräver vidare utredning innan slutgiltig slutsats dras).  

Under de fyra månaderna dessa översyner gjorts, har lidandet i Gaza fortsatt och våra partners på Västbanken upplever krympande handlingsutrymme att arbeta för fred och demokrati.  

Vi förväntar oss att regeringen beslutar att återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina snarast.  

Läs SIDAs rapport i sin helhet här: https://www.sida.se/om-sida/nyheter/sida-har-lamnat-kompletterande-oversyn-av-bistandet-i-palestina-till-regeringen  

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...