Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Den nionde oktober samlade Operation 1325 för första gången sitt seniora råd som utgörs av: Majbritt Theorin, Ingela Mårtensson, Anita Klum, Eva Zetterberg, Birgitta Holst Alani, Ann Svensén och Maria Luisa Bartolome

De seniora experterna diskuterade framtiden och reflekterade över trender inom kvinnor, fred och säkerhet, hot mot agendan, viktiga aktörer och möjligheter.

Hot mot agendan är att kvinnors rättigheter hamnat långt ner pågrund av att engagerade människor misstänkliggörs och blir stämplade som terrorister, samt stjäl vissa makthavare mänskliga rättigheternas språk. Det är viktigt att försvara civila samhällets utrymme för att värna kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter.

Tydligaste trenden är de hotfulla klimatförändringarna eftersom Parisavtalet inte efterlevs utan utvecklingen går i motsatt riktning. Militarism och höjning av militära kostnader i Sverige och i NATO:s krav är den andra trenden. En kritisk debatt saknas kring hur mycket militären bidrar till klimatförändringar och Sverige tar inte ett tydligt ansvar för militärens klimatpåverkan. Klimatet är en del av hållbar och holistisk fred.  

Ungas aktivism och enfrågerörelser måste bejakas. De måste släppas fram och bli inbjudna i olika sammanhang eftersom de kan driva frågor och det är en ödesfråga för demokratin