Seniora rådet

SoME Gavobevis 2023

22 oktober 2019

Den nionde oktober samlade Operation 1325 för första gången sitt seniora råd som utgörs av: Majbritt Theorin, Ingela Mårtensson, Anita Klum, Eva Zetterberg, Birgitta Holst Alani, Ann Svensén och Maria Luisa Bartolome

De seniora experterna diskuterade framtiden och reflekterade över trender inom kvinnor, fred och säkerhet, hot mot agendan, viktiga aktörer och möjligheter.

Hot mot agendan är att kvinnors rättigheter hamnat långt ner pågrund av att engagerade människor misstänkliggörs och blir stämplade som terrorister, samt stjäl vissa makthavare mänskliga rättigheternas språk. Det är viktigt att försvara civila samhällets utrymme för att värna kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter.

Tydligaste trenden är de hotfulla klimatförändringarna eftersom Parisavtalet inte efterlevs utan utvecklingen går i motsatt riktning. Militarism och höjning av militära kostnader i Sverige och i NATO:s krav är den andra trenden. En kritisk debatt saknas kring hur mycket militären bidrar till klimatförändringar och Sverige tar inte ett tydligt ansvar för militärens klimatpåverkan. Klimatet är en del av hållbar och holistisk fred.  

Ungas aktivism och enfrågerörelser måste bejakas. De måste släppas fram och bli inbjudna i olika sammanhang eftersom de kan driva frågor och det är en ödesfråga för demokratin

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...