Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 bjuder in studenter till en temadag rörande säkerhetssektorsreformer (SSR) och resolution 1325.

Operation 1325 bjuder in studenter till en temadag rörande säkerhetssektorsreformer (SSR) och resolution 1325. Vi vill med denna temadag skapa en medvetenhet kring dessa frågor under utbildningstiden, speciellt bland studenter som i framtiden vill arbeta med frågor rörande säkerhet, fredsförebyggande, konflikt- och postkonfliktarbete.

Varmt välkomna med din anmälan. För mer information kontakta frida.oredsson@operation1325.se.

doc Inbjudan och anmälan temadag SSR och 1325