Seminarium med MR – Fonden om Kvinnor, fred och säkerhet – har 20 år med resolution 1325 gjort någon skillnad?

SoME Gavobevis 2023

12 maj 2021

Tidigare i år deltog Operation 1325 i Fonden för Mänskliga Rättigheter workshop med temat kvinnor, fred och säkerhet – 20 med Resolution 1325. Syftet med workshopen var att dela kunskap och erfarenheter kring FN:s säkerhetsresolution 1325. I samråd med svenska civilsamhällesorganisationer diskuterades lärdomar av arbetet med 1325 utifrån de fyra grundpelare – delaktighet, förebyggande, återuppbyggnad och säkerhet. Utifrån resultaten från workshopen har MR – Fonden sammanställt rapporten ”20 years of women, peace and security – Lessons learned from working with UNSCR 1325 by Swedish civil society organisations and their partners.” Särskilt viktigt är arbetet med säkerhetsresolution 1325 ur ett intersektionellt perspektiv.

Vidare arrangerades ett webbaserat seminarium av MR – Fonden i torsdags förra veckan för att belysa just detta. Däribland var MyRight, Plan International, IKFF, MSB, Sida och Janine Alm Ericson, Statssekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh inbjudna för att vidare diskutera vad arbetet med säkerhetsresolution 1325 har inneburit praktiken och hur det kan bli bättre i framtiden ur ett intersektionellt perspektiv.

Några huvudsakliga lärdomar som Ingela Andersson från MyRight lyfte i webbseminariet är att använda civilsamhällets expertis vid genomförandet av säkerhetsresolution 1325. En annan viktig aspekt som också lyftes är att jämställdhet ska genomsyras i alla verksamhet och humanitära och fredsfrämjande insatser. För att möta dessa utmaningar krävs det också en politisk vilja och politiska åtaganden betonar Gabriella Irsten, representant för IKFF. Anette Widholm Bolme från Sida avslutade webbseminariet med att lyfta vikten av en feministisk utrikespolitiken och att stödja och finansiera parter i genomförandet av säkerhetsresolution 1325. 

Skriven av Ly Pham, praktikant på Operation 1325 under vårterminen 2021.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...