Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Tidigare i år deltog Operation 1325 i Fonden för Mänskliga Rättigheter workshop med temat kvinnor, fred och säkerhet – 20 med Resolution 1325. Syftet med workshopen var att dela kunskap och erfarenheter kring FN:s säkerhetsresolution 1325. I samråd med svenska civilsamhällesorganisationer diskuterades lärdomar av arbetet med 1325 utifrån de fyra grundpelare – delaktighet, förebyggande, återuppbyggnad och säkerhet. Utifrån resultaten från workshopen har MR – Fonden sammanställt rapporten ”20 years of women, peace and security – Lessons learned from working with UNSCR 1325 by Swedish civil society organisations and their partners.” Särskilt viktigt är arbetet med säkerhetsresolution 1325 ur ett intersektionellt perspektiv.

Vidare arrangerades ett webbaserat seminarium av MR – Fonden i torsdags förra veckan för att belysa just detta. Däribland var MyRight, Plan International, IKFF, MSB, Sida och Janine Alm Ericson, Statssekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh inbjudna för att vidare diskutera vad arbetet med säkerhetsresolution 1325 har inneburit praktiken och hur det kan bli bättre i framtiden ur ett intersektionellt perspektiv.

Några huvudsakliga lärdomar som Ingela Andersson från MyRight lyfte i webbseminariet är att använda civilsamhällets expertis vid genomförandet av säkerhetsresolution 1325. En annan viktig aspekt som också lyftes är att jämställdhet ska genomsyras i alla verksamhet och humanitära och fredsfrämjande insatser. För att möta dessa utmaningar krävs det också en politisk vilja och politiska åtaganden betonar Gabriella Irsten, representant för IKFF. Anette Widholm Bolme från Sida avslutade webbseminariet med att lyfta vikten av en feministisk utrikespolitiken och att stödja och finansiera parter i genomförandet av säkerhetsresolution 1325. 

Ni hittar länken till rapporten här.

Skriven av Ly Pham, praktikant på Operation 1325 under vårterminen 2021.