Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

ssr-rapport-low-1.jpg

Security sector reform is a top down idea that needs bottom up implementation

27/11/2009 13:49

25 – 27 november 2009 höll Operation 1325 konferensen The Security Sector Reform and Resolution 1325. Meningen var att medverkande skulle få öka sina kunskaper om säkerhetssektorreform (SSR) genus och resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (UNSCR 1325). Ett annat syfte var att skapa ett gemensamt vokabulär för, och en bättre förståelse mellan de olika aktörerna. De inkluderade civila samhället från länder som Georgien, Kosovo, Sverige och Norge, ett universitet i USA och flera nationella och regionala myndigheter, inklusive EU.

Deltagarna identifierade bland andra följande åtgärder för att inkludera det civila samhället och genus i säkerhetssektorreformen. Bland dem fanns brister som:

  • Samarbete mellan olika aktörer
  • Politisk vilja
  • Kunskap om genus och dess relevans för att arbeta effektivt i fält
  • Genusutbildning för dem som planerar och arbetar med SSR

 Konferensen anordnades med stöd från Utrikesdepartementet, Folke Bernadotteakademien och Ungdomsstyrelsen.

BilagaStorlek
ssr-rapport-low_0.pdf661.99 kB