Security on the Ground sammanför civilsamhället och missionspersonal

SoME Gavobevis 2023

16 september 2011

Idag har Operation 1325 lanserat sin kampanj inför konferensen ”Security on the Ground”. Konferensen syftar till att:

  1. att väcka intresse och skapa debatt kring resolution 1325 i säkerhetssektorreformprocesser,
  2. att skapa en plattform för berörda parter för att diskuterar utmaningarna med att göra verklighet av resolution 1325 samt hitta konkreta lösningar tillsammans,
  3. att skapa nätverk mellan civila samhällets aktörer och missionspersonal för att de ska kunna nyttja varandras expertis och därmed stärka grundförutsättningarna för hållbar fred.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...