Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Idag har Operation 1325 lanserat sin kampanj inför konferensen ”Security on the Ground”. Konferensen syftar till att:

Idag har Operation 1325 lanserat sin kampanj inför konferensen ”Security on the Ground”. Konferensen syftar till att:

  1. att väcka intresse och skapa debatt kring resolution 1325 i säkerhetssektorreformprocesser,
  2. att skapa en plattform för berörda parter för att diskuterar utmaningarna med att göra verklighet av resolution 1325 samt hitta konkreta lösningar tillsammans,
  3. att skapa nätverk mellan civila samhällets aktörer och missionspersonal för att de ska kunna nyttja varandras expertis och därmed stärka grundförutsättningarna för hållbar fred.