Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Under hösten 2021 initierade tre länder, Irland, Kenya och Mexiko en trio av ordförandeskap för kvinnor, fred och säkerhet, där de lovade att kvinnor, fred och säkerhet skulle vara en topprioritet under deras respektive ordförandeskap. Från och med december förra året har ytterligare åtta länder anslutit sig till detta initiativ, som kallas ‘den gyllene tråden’. Året kommer analyseras i en kommande rapport, där de positiva resultaten men även svårigheterna med initiativet kommer presenteras. Rapporten är skriven av Security Council Report (SCR), som bland annat arbetar för att analysera säkerhetsrådets arbete som ett sätt att arbeta för ökad transparens. 

SCR menar på att initiativet har bidragit till att språket kring kvinnor, fred och säkerhet har stärkts, vilket lett till att fler kvinnor, fred och säkerhetsfrågor har kunnat lyftas fram. Medlemmarna har tagit initiativet till att kommunicera med inbjudna talare där de betonat vikten av att använda en genusanalys i sina anföranden. Från september 2021 till september 2022 bjöd medlemsländerna in 78 kvinnor från civilsamhället för att prata inför rådet. Detta i kontrast med 2019 då 41 kvinnor bjöds in. Däremot tyder rapporten på att enbart några få medlemmar faktiskt har ett systematiskt tillvägagångssätt för att begära genusanalyser från de inbjudna talarna från civilsamhället. Vidare är det få medlemmar som på ett systematiskt sätt följer upp på rekommendationerna som de inbjudna talarna presenterat.  

Rapporten kommer presentera ett antal rekommendationer, bland annat att ett bättre planerat ordförandeskap behövs för att kunna skapa en bättre struktur inom säkerhetsrådet. Gällande inbjudna talare rekommenderas det att medlemmar på en regelbunden basis fortsätter bjuda in en diversifierad grupp kvinnor från civilsamhället, och att deras rekommendationer tas tillvara på.  

Hur initiativet kommer att utvecklas under kommande år är fortsatt inte helt klart. Samtidigt som uppstartstrion Irland, Kenya och Mexiko lämnar rådet är nya rådsmedlemmar på väg in. Ecuador, Malta och Schweiz har samtliga uttryckt sitt stöd för delade åtaganden som tagits fram inom initiativet.