Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Under 2014 har Operation 1325 granskat Sveriges implementering av resolution 1325 och samlat resultaten i rapporten

Under 2014 har Operation 1325 granskat Sveriges implementering av resolution 1325 och samlat resultaten i rapporten Women Count. Fredagen den femte december arrangerade vi i samarbete med Kanadas ambassad i Stockholm ett seminarium på temat kvinnor, fred och säkerhet där syftet var, förutom att samtala om de viktiga frågorna, att lansera rapporten för en bredare publik.

Vi hade nöjet att välkomna en särskild gäst från Irak, Hana Hammood Abbas, som är styrelseledamot i Iraqi Women’s network, ett nätverk för irakiska kvinnorättsorganisationer som varit delaktiga i att Irak som första land i arabvärlden tagit fram en egen nationell handlingsplan för implementeringen av resolution 1325. Hana presenterade den irakiska Women Count-rapporten, gjord efter samma mallar som den svenska, formulerade av det globala nätverket Global Network for Women Peacemakers.

Programmet började med att Patrick Hébert från Kanadas Ambassad och Operation 1325:s ordförande Ingela Mårtensson välkomnade seminariets deltagare och höll ett kort anförande. Inledningstalet framfördes av UD:s kabinettsekreterare Annika Söder, som talade om vikten av en jämställd säkerhetspolitik.

Därefter presenterades den svenska Women Count-rapporten av Operation 1325:s kanslichef Åsa Eldén. Rapporten i sin helhet finns att ladda ner här. Hana Hammood Abbas fick sedan utrymme att berätta om det irakiska 1325-arbetet.

Seminariet fortsatte med ett panelsamtal utifrån frågeställningen ”Vad är en feministisk säkerhetspolitik?”. Förutom Hana Hammood Abbas deltog i panelen Maria Jansson från Stockholms Universitet, Lena Larsson från Folke Bernadotte-akademin samt Christoffer Burnett-Cargill från Svenska Freds. Deltagarna fick besvara frågan utifrån sina respektive perspektiv, och man diskuterade vidare hur jämställdhet och stabilitet skulle kunna uppnås i praktiken utifrån resolution 1325.

Eventet avslutades med mingel och förfriskningar. Vi från Operation 1325 är glada och tacksamma över alla som närvarade och deltog i seminariet, och ser fram emot nya tag i arbetet för en jämställd freds- och säkerhetspolitik!