EBA seminarium om demokratisk tillbakagång – sammanfattning

SoME Gavobevis 2023

20 maj 2024

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) anordnade ett intressant seminarium: ’Politiska röster i tider av demokratisk tillbakagång’, där tre forskare presenterade sina avhandlingar kopplade till tillbakagången av demokratin. 

  • Adea Gafuri, postdoktor och forskare på Utrikespolitiska institutet presenterade sin forskning om bistånd från demokratiska kontra autokratiska givare: Demokratiseringsprocesser och medborgarnas uppfattningar i mottagarländerna 
  • Elizaveta Kopacheva, forskare från Linnéuniversitetet presenterade sin forskning om “Resursmodellen för politiskt deltagande i semiautoritära stater, Ett privilegium för de privilegierade” 
  • Valeriya Mechkova, biträdande universitetslektor och forskare från Göteborgs universitet presenterade sin forskning om att förstå villkoren för och konsekvenserna av kvinnors politiska representation. 

Allt sammanfattades och kommenterades av Anna Sundström, Generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center.  

Modererat av Malin Oud, chef för Raoul Wallenberg Institutets Stockholmskontor och ledamot i Expertgruppen för Biståndsanalys. 

Några intressanta lärdomar från forskningen 

Gafuri lyfte att befolkningen i de länder hon undersökt ville ha bistånd men inte till vilket pris som helst. Därmed går korruption bort. Befolkningen har dessutom ett högre förtroende för demokratiska staters bistånd, då de tror att dessa har större gehör för befolkningens egna åsikter. Många vill ha mer bistånd, och ser gärna en kombination av olika sorters bistånd både från demokratiska och autokratiska givare.  

Kopacheva lyfte att hon i sin forskning kommit fram till att protester ute på gatorna har mer genomslagskraft än upprop i sociala medier i övergångsekonomier (dvs ekonomier som håller på att förändras från en centralt planerad ekonomi till en marknadsekonomi.) För att protesterna ska dra engagemang behövs det en stark kärna. Tidigare aktivism och umgänge i sociala sammanhang som driver dessa frågor är en stor bidragande faktor till deltagande i protester.  

Sundström sammanfattade och refererade till Erika Chenoweths forskning som visar att publika protester är det bästa sättet att göra skillnad, liksom att fredliga motståndskampanjer har tio gånger mer sannolikhet att leda till demokratiska förändringar jämfört med våldsamma. Samtidigt ökar chanserna för en förändring ifall att minst 3,5% av befolkningen aktivt deltar i protesterna. 

Mechkova lyfte att inkluderingen av fler kvinnor gör skillnad i politiken OM vissa förhållanden är uppfyllda t.ex. har kvinnor oavsett antal mindre inflytande i mer korrupta stater. Samtidigt kan just antalet kvinnor i politiska befattningar användas som en ”gender washing” för ett land att visa upp en mer jämställd front än hur verkligheten i landet ser ut. Oavsett så spelar kvotering och en bestämd andel kvinnor roll, eftersom det gör det lättare att rösta på kvinnor. Det spelar dock också roll vilka dessa kvinnor är, för hur mycket inflytande de kommer att få.  

Sammanfattningsvis finns det många aspekter som påverkar styrkan i politiska röster för demokrati, och som Sundström sammanfattade, nu är rätt tidpunkt att agera mer för att stärka demokrati i världen. 

Du kanske också gillar...

Operation 1325 föreläser på Kvinnodagen 8 mars

Operation 1325 föreläser på Kvinnodagen 8 mars

I samarbete med Amnesty, UN, UpF, FemJur, FUF och Folkuniversitetet kommer våra praktikanter på Operation 1325 att hålla i en digital föreläsning om vårt arbete med Kvinnor, fred och säkerhet på en nationell och internationell nivå. Vi kommer att tala om hur vi som...

Fonden För Mänskliga Rättigheter – Workshop

Fonden För Mänskliga Rättigheter – Workshop

I början av denna vecka medverkade Operation 1325 vid en workshop arrangerad av Fonden för mänskliga rättigheter. Syftet med workshopen var att dela kunskap och erfarenheter kring FN:s säkerhetsresolution 1325. Tillsammans med organisationer från civilsamhället...

Uppstart med vår projektpartner Mawada

Uppstart med vår projektpartner Mawada

Onsdagen den 24 februari kl 16.00 har du möjlighet att få lära känna vår projektpartner Mawada som är en jemenitisk kvinno- och ungdomsorganisation baserad i Aden, södra Jemen. Mawadas ordförande Samah Ali Abdo Yousef kommer att berätta mer om det projekt som...

Uppsatsfika med Operation 1325!

Uppsatsfika med Operation 1325!

Hej student! Är du intresserad av kvinnor, fred och säkerhet och skriver uppsats, ska göra eller bara är intresserad av att göra i framtiden? Då välkomnar vi dig till uppsatsfika med oss på Operation 1325! Den 25 februari kl. 16.00 bjuder vi in till uppsatsfika för...

Möte med Equality, Justice Women Platform

Möte med Equality, Justice Women Platform

I slutet av förra veckan deltog Operation 1325 i ett möte arrangerat av vår turkiska partnerorganisation Equality, Justice Women Platform. I mötet deltog politiker, akademiker, aktivister, ambassadörer och andra organisationer inom Turkiet för att diskutera kvinnors...

SE UPP FÖR KRAFTER SOM VILL MINSKA BISTÅNDET

SE UPP FÖR KRAFTER SOM VILL MINSKA BISTÅNDET

45 organisationer skriver till nye ministern Per Olsson Fridh: "Läget i världen - och debatten i Sverige - kräver att du lyckas förmedla det internationella biståndets unika roll och driva på för alla insatser som krävs för en global hållbar utveckling". Läs...