Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

För att bidra till genomförandet av Resolution 1325, har vi, tillsammans med våra partnerorganisationer i MENA-regionen, tagit fram rekommendationer på hur Sverige kan bidra till kvinnor, fred och säkerhetsagendan i olika länder. Nu har turen kommit till Libyen och tillsammans med vår lokala partnerorganisation Elidia presenterar vi följande rekommendationer.

Sedan väpnad konflikt bröt ut i Libyen 2011, har kvinnor uteslutits från såväl formella som informella fredsförhandlingar.

Kriget har även lett till att kvinnor i högre grad utsätts för våld och trakasserier både online och off-line och flera framstående kvinnorättsaktivister har dödats.

Kvinnliga migranter och flyktingar hålls inlåsta i interneringsläger, där de riskerar att utsättas för sexuella övergrepp.

Våra rekommendationer

  • Stå upp för kvinnors deltagande i samtliga fredsförhandlingar
  • Skydda kvinnor mot militärt och könsbaserat våld – online och offline.
  • Säkerställ att kvinnor på flykt i Libyen får tillgång till skydd.

Läs rapporten i sin helhet nedan