Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

”Hur kan FN:s resolution 1325 genomföras?


”Hur kan FN:s resolution 1325 genomföras? Hur förebygger man mest effektivt sexuellt och genusbaserat våld bland fredsbevarande styrkor?” Dessa och många andra frågor fanns på agendan under den konferens som Rwanda Defence Forces [RDF] anordnade tillsammans med UNIFEM i slutet av mars. Konferensen resulterade i en deklaration som bland annat förespråkar att fler kvinnor rekryteras till fredsbevarande styrkor.


Konferensen ägde rum i Rwandas huvudstad Kigali och fokuserade på att diskutera vilka åtgärder som krävs för att öka kvinnors deltagande i fredsbevarande uppdrag och samtidigt minska det genusbaserade våldet. Arrangemanget ingick i ett program som initierades i september 2007 för att förbättra RDFs förutsättningar att hantera sexuellt och genusbaserat våld. Sedan starten har flera tusen militärer utbildats i metoder för att förebygga och hantera problem relaterade till sexuellt och genusbaserat våld och även ex-kombattanter och opinionsledare har deltagit i utbildningarna.

Lyckat samarbete med goda resultat

“Vi har haft privilegiet att få arbeta med polisen och RDF för att förstärka förebyggandet av och skyddet emot SGBV, framförallt genom initiativet att installera GBV- sektioner inom institutionerna, och genom att utbilda i att snabbt reagera på fall av GBV i samhällen.” sade Josephine Odera, UNIFEMs regionala programdirektör i sitt tal. Vidare menade hon att projektet hittills varit mycket lyckat och visat resultat.

Talade gjorde också Professor Gerard DeGroot från St. Andrew’s University i Skottland, som hävdade att en större andel kvinnor i fredsbevarande styrkor skulle höja effektiviteten i arbetet. Han hänvisade till vetenskapliga studier som exempelvis har visat att kvinnor generellt uppvisar bättre förmåga till självkontroll i våldsamma situationer än män, vilket kan vara avgörande i fredsbevarande arbete.

Den deklaration som arbetades fram under konferensen förespråkar bland annat att andelen kvinnor som rekryteras till och deltar i fredsbevarande uppdrag ska öka, att fredsbevarande styrkor och deras organisationer ska tränas i genusfrågor och att information bör delas och spridas bland fredsbevarande trupper angående de bästa sätten att förebygga och reagera mot sexuellt och genusbaserat våld.

Nästa steg i samarbetet mellan UNIFEM och RDF är nu att påverka politiskt för att deklarationens rekommendationer ska genomföras regionalt och att arbetet med särskilda sektioner med fokus på genusbaserat våld ska förstärkas och spridas.

Källa: http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/EGUA-7DBSV9?OpenDocument