Rwanda Defence Forces satsar på att öka kvinnors deltagande i fredsbyggande

SoME Gavobevis 2023

14 maj 2008


”Hur kan FN:s resolution 1325 genomföras? Hur förebygger man mest effektivt sexuellt och genusbaserat våld bland fredsbevarande styrkor?” Dessa och många andra frågor fanns på agendan under den konferens som Rwanda Defence Forces [RDF] anordnade tillsammans med UNIFEM i slutet av mars. Konferensen resulterade i en deklaration som bland annat förespråkar att fler kvinnor rekryteras till fredsbevarande styrkor.


Konferensen ägde rum i Rwandas huvudstad Kigali och fokuserade på att diskutera vilka åtgärder som krävs för att öka kvinnors deltagande i fredsbevarande uppdrag och samtidigt minska det genusbaserade våldet. Arrangemanget ingick i ett program som initierades i september 2007 för att förbättra RDFs förutsättningar att hantera sexuellt och genusbaserat våld. Sedan starten har flera tusen militärer utbildats i metoder för att förebygga och hantera problem relaterade till sexuellt och genusbaserat våld och även ex-kombattanter och opinionsledare har deltagit i utbildningarna.

Lyckat samarbete med goda resultat

“Vi har haft privilegiet att få arbeta med polisen och RDF för att förstärka förebyggandet av och skyddet emot SGBV, framförallt genom initiativet att installera GBV- sektioner inom institutionerna, och genom att utbilda i att snabbt reagera på fall av GBV i samhällen.” sade Josephine Odera, UNIFEMs regionala programdirektör i sitt tal. Vidare menade hon att projektet hittills varit mycket lyckat och visat resultat.

Talade gjorde också Professor Gerard DeGroot från St. Andrew’s University i Skottland, som hävdade att en större andel kvinnor i fredsbevarande styrkor skulle höja effektiviteten i arbetet. Han hänvisade till vetenskapliga studier som exempelvis har visat att kvinnor generellt uppvisar bättre förmåga till självkontroll i våldsamma situationer än män, vilket kan vara avgörande i fredsbevarande arbete.

Den deklaration som arbetades fram under konferensen förespråkar bland annat att andelen kvinnor som rekryteras till och deltar i fredsbevarande uppdrag ska öka, att fredsbevarande styrkor och deras organisationer ska tränas i genusfrågor och att information bör delas och spridas bland fredsbevarande trupper angående de bästa sätten att förebygga och reagera mot sexuellt och genusbaserat våld.

Nästa steg i samarbetet mellan UNIFEM och RDF är nu att påverka politiskt för att deklarationens rekommendationer ska genomföras regionalt och att arbetet med särskilda sektioner med fokus på genusbaserat våld ska förstärkas och spridas.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...