Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Säkerhetsrådet skapade
före jul resolution 1960, mot sexuellt våld i krig.

Säkerhetsrådet skapade
före jul resolution 1960, mot sexuellt våld i krig. Bland annat rekommenderar
resolutionen att årligen lista med namn och anta sanktioner mot aktörer som utövar sexuellt
våld i konflikter.

På eftermiddagen den 16 december och in på morgontimmarna
den 17 december debatterade säkerhetsrådet ämnet sexuellt våld i konflikt. De 43
medlemmarna i säkerhetsrådet som debatterade ämnet konstaterade att sexuellt
våld i väpnad konflikt är utbrett och att trupper använder det både med en
rasande framfart och systematiskt.

Den nya resolutionen 1960 som antogs i och med debatten vässar
tänderna i kampen för att motverka straffrihet och drar upp riktlinjerna för de
steg som krävs för att skydda mot och förebygga sexuellt våld i konflikter.


Lista förövare med namn

Att säkerhetsrådet nu antagit resolution 1960 är en viktig
händelse, skriver Peace Women, webbsajten för Internationella kvinnoförbundet
för fred och frihet i New York.  Det
vidareutvecklar och fördjupar Kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Resolutionen ger
för första gången säkerhetsrådet mandatet att namnge och skämma ut förövarna
till sexuellt våld i konflikt – Naming and Shaming. Det gör det möjligt att
erkänna att sexuellt våld är ett allvarligt brott mot de mänskliga
rättigheterna och internationell lag. Namngivandet begränsas till väpnade
konflikter som ligger under säkerhetsrådet.

Mekanismen att lista förövare av sexuellt våld och ange
sanktioner finns redan vad gäller barn i krig och är känsligt för militära
befälhavare.  

Effekter av sexuellt
våld lever vidare

Margot Wallström, säkerhetsrådets särskilda representant mot
sexuellt våld, kom med ett väsentligt debattinlägg.  
– Långt efter att gevären tystnat, fortsätter konsekvenserna av våldtäkter, sa Margot
Wallström.

Hon underströk att det inte går att ge efter på punkterna
att konfliktrelaterat sexuellt våld måste rapporteras, diskuteras och bestraffas.
Margot Wallström uppmanade säkerhetsrådet att lägga straffrihet överst bland
sina prioriteringar. Margot Wallström menade att åtal kan förebygga att
soldater våldtar.

Hon stack också hål på myten att sexuellt våld är en
naturlig bieffekt av krig. Margot Wallström menade i stället att det är en
medveten akt, ett hot mot säkerheten och ett hån mot världsomspännande mänskliga
rättigheter.

Helena
Sundman

Läs hela resolution 1960