Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I alla FN:s fredsbevarande uppdrag är det numera obligatoriskt med en genusenhet. Det är en utveckling som möjliggjorts med resolution 1325.

I alla FN:s fredsbevarande uppdrag är det numera obligatoriskt med en genusenhet. Det är en utveckling som möjliggjorts med resolution 1325. ”Resolutionen har bidragit till en insikt hos FN att organisationens fredsbyggande processer tidigare inte involverade kvinnors perspektiv och bidrag i tillfredställande utsträckning”, menar Ms. Lamptey, genusrådgivare på FN:s avdelning för fredsbevarande uppdrag.

Ms. Lamptey var en av deltagarna i ett möte på FN:s högkvarter som samlade flertalet genusrådgivare i ett samtal om framsteg och utmaningar för att skydda och förespråka kvinnors rättigheter och deltagande i fält. ”Våra genusenheter jobbar inom fredsbevarande uppdrag för att säkerställa att kvinnors röster inte tappas bort i de insatser som missionerna genomför för att stödja samhällen efter konflikt. Möjligheterna att involvera kvinnor mer aktivt är stora i återuppbyggnadsprocsesser. Det är en öppning som vi har tagit till vara i och med etablerandet av genusenheter”, säger Ms. Lamptey.

Fler kvinnor i poliskåren på Haiti

En av deltagarna tog upp ett exempel på det arbete som dessa enheter genomför hämtat från Haiti. Där har genusrådgivare jobbat aktivt med reformen av säkerhetssektorn i landet genom att uppmuntra lokala ansträngningar för att anlita fler kvinnor som poliser. Arbetet har varit fruktbart och har lett till ett nästa steg. I detta steg genomförs samtal med myndigheter kring vikten av att kvinnor representeras i lagstiftning och genomdrivande av lagar. Läs den spännande artikeln från mötet här.

Källa: http://www.peacewomen.org/un/pkwatch/News/08/conference.html