Resolution 1325- från policy till praktik

SoME Gavobevis 2023

11 mars 2010

UN-INSTRAW, Fokus Norge och norska UD arrangerade en internationell konferens i Oslo 11-13 november 2009. Konferensens mål var bland annat att diskutera utformningen av indikatorer för att övervaka genomförandet av nationella handlingsplaner för resolution 1325 samt att utforma indikatorer för övervakning av framsteg och effekter av arbetet med kvinnor, fred och säkerhet.

Konferensens fokus var att diskutera hur genomförandet av FN resolutionerna 1325, 1820, 1888 och 1889 om kvinnor, fred och säkerhet och nationella handlingsplaner för dessa kan följas upp och granskas. Diskussionerna rörde också vilka möjligheter och utmaningar som finns för övervakning av resolutionernas genomförande. Konferensens syfte var även att diskutera utformandet av datainsamling, effektivt samarbete och koordination samt andra övervakning- och utvärderingsmekanismer för att undersöka hur resolutionerna och handlingsplanerna genomförs. En annan intention med konferensen var att skapa en mötesplats för aktörer från olika sektorer som arbetar med kvinnor, fred och säkerhet.

Läs rapporten ifrån konferensen nedan där konferensens huvudsakliga mål behandlas; att göra policy till praktik och att utforma indikatorer för hur arbetet och de nationella handlingsplanerna kan överses, utvärderas och slutligen också effektiviseras.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...