Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

UN-INSTRAW, Fokus Norge och norska UD arrangerade en internationell konferens i Oslo 11-13 november 2009.

UN-INSTRAW, Fokus Norge och norska UD arrangerade en internationell konferens i Oslo 11-13 november 2009. Konferensens mål var bland annat att diskutera utformningen av indikatorer för att övervaka genomförandet av nationella handlingsplaner för resolution 1325 samt att utforma indikatorer för övervakning av framsteg och effekter av arbetet med kvinnor, fred och säkerhet.

Konferensens fokus var att diskutera hur genomförandet av FN resolutionerna 1325, 1820, 1888 och 1889 om kvinnor, fred och säkerhet och nationella handlingsplaner för dessa kan följas upp och granskas. Diskussionerna rörde också vilka möjligheter och utmaningar som finns för övervakning av resolutionernas genomförande. Konferensens syfte var även att diskutera utformandet av datainsamling, effektivt samarbete och koordination samt andra övervakning- och utvärderingsmekanismer för att undersöka hur resolutionerna och handlingsplanerna genomförs. En annan intention med konferensen var att skapa en mötesplats för aktörer från olika sektorer som arbetar med kvinnor, fred och säkerhet.

Läs rapporten ifrån konferensen nedan där konferensens huvudsakliga mål behandlas; att göra policy till praktik och att utforma indikatorer för hur arbetet och de nationella handlingsplanerna kan överses, utvärderas och slutligen också effektiviseras.

pdf Putting Policy into Practice