Regionala utmaningar för kvinnor, fred och säkerhet i MENA

SoME Gavobevis 2023

27 oktober 2014

Kvinnorättsaktivister och fredsaktivister från Jemen, Syrien, Irak, Libyen, Palestina, Egypten, Turkiet och Libanon samlades den 15-18 oktober i Istanbul för att diskutera kvinnors roll i de pågående konflikterna och hur civilsamhällets organisationer kan arbeta för kvinnors inflytande i fredsprocesser och fredsbyggande. Mötet visade att kvinnors kunskap om konflikt och fredsbyggande måste lyftas till högsta beslutande organ för internationell fred och säkerhet, och samtidigt genomsyra fredsarbetet på gräsrotsnivå.

Regionens konflikter och dess konsekvenser för kvinnors möjligheter att organisera sig politiskt skiljer sig mycket åt mellan Jemen, Egypten, Syrien, Libanon, Irak, Palestina och Libyen, men deltagarna var ändå eniga om att mycket i deras kamp förenar dem. Inte minst i den situation som nu råder, med gränsöverskridande och hårda väpnade konflikter på flera håll, är det viktigt att dela erfarenheter och tillsammans definiera vägar framåt.  Kvinnor i hela regionen arbetar mot patriarkalt förtryck, mot religiös extremism och traditionella klanstrukturer som exkluderar kvinnor från politiken. De agerar för kvinnors skydd från politiskt våld och våld i hemmet. Och många har personliga erfarenheter av att kvinnors möjligheter till trygghet, försörjning och kroppslig säkerhet är den samhällets pelare som slås i spillror vid väpnade konflikter.

I den situation av krig, konfilkt och ockupation som nu råder följer en våg av konservatism. Kvinnor riskerar att blir helt utestängda från politik och samhällsliv med hänvisning till att de måste skyddas. Samtidigt är kvinnors liv och kroppar politiska slagsträn och våld och hot mot kvinnorättsaktivister och kvinnliga politiker trappas upp. Kvinnor är extra utsatta när väpnade extrema grupper attackerar etniska eller religiösa minoriteter. Den största delen av flyktingarna i regionen är kvinnor, och eftersom det saknas lagliga vägar att söka skydd i Europa och Sverige är flykten ofta livsfarlig och kvinnorna och barnen blir kvar i flyktinglägret.

Operation 1325 har i flera år möjliggjort regionala möten för kvinnorättsaktivister, för att kunna byta erfarenheter och lära av varandras arbete. På mötet i Istanbul deltog de irakiska kvinnor som lyckats påverka sin regering att anta en nationell handlingsplan för att öka kvinnors säkerhet och inflytande i konflikthantering. Idag har 46 stater runt om i världen antagit sådana handlingsplaner för resolution 1325 och Irak är det första landet i Mellanöstern. Enligt de irakiska kvinnorättsaktivisterna är utmaningen nu att med hjälp av internationella påtryckningar se till att handlingsplanen blir verklighet. Enligt planen ska irakiska säkerhetsstyrkor, polis och militär få obligatorisk utbildning i mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Verkligheten i dagens Irak är den motsatta: grova övergrepp på kvinnor är en del av krigsföringen, kvinnor attackeras för att slå samhällen i spillror, sprida skräck och förstörelse. ”Idag riskerar handlingsplan att bara vara bläck på pappret” sa en av de kvinnor som arbetat med handlingsplanen i Irak.

Palestinska organisationer kunde däremot inspireras av att irakierna lyckats med någonting som de just nu kämpar för, att den palestinska myndigheten ska definiera hur resolution 1325 ska genomföras på Västbanken och i Gaza. På mötet fanns ett nätverk mot våld mot kvinnor i Gaza som menade att situationen för kvinnor i Gaza har förvärrats av de senaste israeliska attackerna. Nätverket kräver nu att kvinnor bjuds in att delta i allt beslutsfattande som har med återuppbyggnaden av Gaza att göra.

Syriska och libanesiska kvinnor berättade att de nu ser konsekvenserna av fler vapen i sina samhällen. ”Alla bär vapen i Syrien idag. Inte för att de är stridande men för att de måste”, sa en syrisk kvinna som arbetar med underjordiska nätverk för att utbilda kvinnor om deras rättigheter. Hon menade att handeln och spridningen av vapen måste regleras, eftersom fler vapen i omlopp ökar osäkerheten i samhället och riskerar att öka det dödliga våldet mot kvinnor.

Mötet enades om ett gemensamt uttalande som manar alla aktörer inom fred och säkerhet att arbeta i enlighet med FN:s resolution 1325, och att ta kvinnors kunskap och erfarenheter av konflikt och fredsbygge i beaktande i alla insatser för att skapa fred i Mellanöstern och Nordafrika.

Det gemensamma uttalandet publiceras i en engelsk version inom kort.

Mötet är en del i Operation 1325:s regionala stöd till kvinno- och fredsorganisationer i Mellanöstern och Nordafrika, som finansierats av bl.a. Folke Bernadotteakademin och Svenska Institutet.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...