Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Nyligen lanserade den svenska regeringen en ny nationell handlingsplan för genomförandet av FNs resolution 1325.

Nyligen lanserade den svenska regeringen en ny nationell handlingsplan för genomförandet av FNs resolution 1325.

Handlingsplanen omfattar mål och satsningar för 2009-2012 och ersätter den tidigare handlingsplanen som gick ut 2008. Operation 1325 har lämnat synpunkter på handlingsplanen och träffar i mars biståndsminister Gunilla Carlsson för ett samtal om dess innehåll.

Läs handlingsplanen här