Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Under hösten avser regeringen att påbörja en översyn av den nationella handlingsplanen för resolution 1325 och 1820.

Under hösten avser regeringen att påbörja en översyn av den nationella handlingsplanen för resolution 1325 och 1820. Det aviserade utrikesminister Carl Bildt i ett svar på två skriftliga frågor från riksdagsledamöter om genomförandet av resolution 1325 och resolution 2122.

Vi organisationer i det civila samhället som arbetar med frågor kring kvinnor, fred och säkerhet har länge drivit frågan om en revidering av den svenska handlingsplanen för genomförandet av resolution 1325. Vi har haft goda skäl till det: den nuvarande svenska handlingsplanen är vag i sina formuleringar och föråldrad. Just nu arbetar svenska myndigheter med en handlingsplan som antogs år 2009 och förlängdes fram till slutet av år 2015 utan revidering.

Operation 1325, IKFF och Kvinna till Kvinna har sedan en tid tillbaka krävt att Sverige utarbetar en helt ny handlingsplan som tydligt anger tidsramar, uppföljningsmekanismer och öronmärkta medel för de myndigheter som har i uppdrag att implementera resolution 1325. 

Operation 1325 välkomnar att indikationer har kommit från UD att översynen handlar om en regelriktig revidering och att ett preliminärt datum är satt innan slutet av 2013 för konsultationer mellan biståndsministern och det civila samhället.