Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Publikationer från Operation 1325

Sedan Operation 1325 startades har vi informerat, utbildat och skapat opinion om resolution 1325. Genom våra projekt och åtaganden publicerar vi studier och utbildningsmaterial för att visa hur resolutionen efterlevs och vad man kan göra själv. Nedan finner du ett urval av vårt publicerade material. Ett flertal av dessa är skrivna på engelska, eftersom målgruppen för dessa projekt har varit engelsktalande.
nysudan2006.jpg

Women Building Bridges as Peace Agents

Women Building Bridges as Peace Agents
Report from a consultative seminar
in Khartoum, 2-6 November 2006

passing_the_torch.jpg

Passing the Torch

Passing the Torch
Report from a Training of Trainers
Khartoum 12-15 November, 2008

nyastwomens_empowerment.jpg

Women's Empowerment

Women's Empowerment - a Roadmap to Peace in Palestine
Report from a Bridge-Building Seminar in Jericho, Palestine, December 2007

finding_patwhways.jpg

Finding Pathways

Operation 1325 har genom sin samverkan med kvinnoorganisationer i Israel och Palestina anordnat flera brobyggande konferenser som fungerat som plattformer för samtal.

ssr-rapport-low-1.jpg

Security sector reform is a top down idea that needs bottom up implementation

25 – 27 november 2009 höll Operation 1325 konferensen The Security Sector Reform and Resolution 1325.

hhwp.jpg

How to Wage Peace

Istanbul, Turkiet

How To Wage Peace
Building Bridges between Women and Peace movements from Israel, Palestine and Sweden

rapport_fran_tva_kurser.jpg

Rapport från två kurser - Women as Peace Agents, Kvinnor som fredsagenter

Härnösand, Sverige

I början av 2006 höll Operation 1325 i två kurser på Sida Civil Society Centre (numera Sida Partnership Forum) i Härnösand.