Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Publikationer från Operation 1325

Sedan Operation 1325 startades har vi informerat, utbildat och skapat opinion om resolution 1325. Genom våra projekt och åtaganden publicerar vi studier och utbildningsmaterial för att visa hur resolutionen efterlevs och vad man kan göra själv. Nedan finner du ett urval av vårt publicerade material. Ett flertal av dessa är skrivna på engelska, eftersom målgruppen för dessa projekt har varit engelsktalande.
16_indikatorer.jpg

Security Council Resolution 1325: Civil Society Monitoring Report 2011

Under sommaren 2011 genomförde Operation 1325:s samordnare Emma Johansson och åtta sommarpraktikanter en granskning av hur Sverige når upp till de 16 indikatorer som EU har satt upp som mät

actors-for-sustainable-peace-1-1.jpg

Actors for Sustainable Peace

Actors for Sustainable Peace
Putting UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security into Practice

rekommendationer_fran_operation_1325.jpg

Rekommendationer från Operation 1325:s internationella konferens

För att fira resolution 1325:s tioårsdag anordnade Operation 1325 år 2010 en internationell konferens i Stockholm med över 160 deltagare från 20 olika länder.

vad_ar_resolution_1325.jpg

Vad är resolution 1325?

När Operation 1325 föreläser eller informerar om vårt arbete får vi oftast en fråga mer än alla andra. Vad är resolution 1325?

fredsagent1325.jpg

Fredsagent 1325

När Operation 1325 startades år 2006 gjordes det genom att ge ut skriften Fredsagent 1325.

rapporten-1325-1-1.jpg

10 Years with Resolution 1325 - What now?

I och med att resolutionen fyllde tio år 2010, anordnade Operation 1325 en internationell konferens

konsfordelning_eu.jpg

Tror EU att bara män skapar hållbar Fred?

Könsfördelningen i EU:s civila fredsbevarande insatser
inom den europeiska säkerhetsstrategin, ESDP.

crossingthebridgewebb.jpg

Crossing the Bridge

Crossing the Bridge
Report from a Seminar in Cyprus, October 2009 with Women Activists from Israel and Palestine on UNSCR 1325.

Målet med konferensen var att:

nordisk_konferens_gender_action.jpg

From Gender Awareness to Gender Action

Rapport från ett nordiskt möte
7 november, 2008

cypern_rapport.jpg

Overcoming Obstacles

Overcoming Obstacles
Bridge-Building Seminar with Palestine and Israeli Women in Support of the Implementation of UNSCR 1325