Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Publikationer från Operation 1325

Sedan Operation 1325 startades har vi informerat, utbildat och skapat opinion om resolution 1325. Genom våra projekt och åtaganden publicerar vi studier och utbildningsmaterial för att visa hur resolutionen efterlevs och vad man kan göra själv. Nedan finner du ett urval av vårt publicerade material. Ett flertal av dessa är skrivna på engelska, eftersom målgruppen för dessa projekt har varit engelsktalande.
missingthetarget_omslag_121106-150x150.jpg

Missing the Target

I november 2012 släppte Operation 1325 tillsammans med Svenska Afghanistankommittén (SAK) och Kvinna till Kvinna en omfattande studie om Sveriges engagemang för kvinnor, fred och i Afghanistan.

women_count_cover_3.jpg

Women Count 2012 - Sweden’s Implementation of UNSCR 1325

Internationellt är Sverige känt som ett framstegsland vad gäller jämställdhet. Men till vilken grad har vi levt upp till vårt rykte?

vad_ar_operation_1325.jpg

Vad är Operation 1325?

Makt åt kvinnor i fredsprocesser; det är denna devis som Operation 1325 lever efter.

peace_an_introduction.jpg

Peace? Resolution 1325 - An introduction

I denna handbok presenteras Operation 1325, vad vi arbetar med, hur vi gör det och vad vi har uppkommit de åren som vi har funnits.

sakerhet_pa_marken.jpg

Säkerhet på marken

Under hösten 2011 till våren 2012 har Operation 1325 i nära samarbete med kvinnoorganisationer från irakiska Kurdistan och Sudan arbetat med projektet "Security and Justice".

a_resolution_for_peace.jpg

Resolution 1325 - a resolution for peace

"Resolution 1325 - A resolution for peace" är en handbok som enkelt och överskådligt djupdyker i vad resolution 1325 är och vad den vill uppnå.

16_indikatorer.jpg

Security Council Resolution 1325: Civil Society Monitoring Report 2011

Under sommaren 2011 genomförde Operation 1325:s samordnare Emma Johansson och åtta sommarpraktikanter en granskning av hur Sverige når upp till de 16 indikatorer som EU har satt upp som mät

actors-for-sustainable-peace-1-1.jpg

Actors for Sustainable Peace

Actors for Sustainable Peace
Putting UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security into Practice

rekommendationer_fran_operation_1325.jpg

Rekommendationer från Operation 1325:s internationella konferens

För att fira resolution 1325:s tioårsdag anordnade Operation 1325 år 2010 en internationell konferens i Stockholm med över 160 deltagare från 20 olika länder.

vad_ar_resolution_1325.jpg

Vad är resolution 1325?

När Operation 1325 föreläser eller informerar om vårt arbete får vi oftast en fråga mer än alla andra. Vad är resolution 1325?