Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Publikationer från Operation 1325

Sedan Operation 1325 startades har vi informerat, utbildat och skapat opinion om resolution 1325. Genom våra projekt och åtaganden publicerar vi studier och utbildningsmaterial för att visa hur resolutionen efterlevs och vad man kan göra själv. Nedan finner du ett urval av vårt publicerade material. Ett flertal av dessa är skrivna på engelska, eftersom målgruppen för dessa projekt har varit engelsktalande.
folderbild.jpg

Ny informationsbroschyr

Operation 1325 släpper nu en ny informationsbroshyr. I foldern presenteras Operation 1325:s verksamhet, syfte och arbetsmetoder.

verksamhetberattelse_for_hemsida.png

Verksamhetsberättelse 2016

2016 har för Operation 1325 varit ett aktivt och framgångsrikt år.

Operation 1325 berättar om CEDAW!

Det är med stor glädje och stolthet vi presenterar vår kortfilm om CEDAW och skuggrapporten! CEDAW är FN:s kvinnokonvention, som går ut på att eliminera alla former av diskriminering mot kvinnor. Sprid gärna!
you-make-the-difference-framsida.jpg

You make the difference

Operation 1325 har mångårig erfarenhet av att praktiskt arbeta med frågor som berör kvinnor, fred och säkerhet, i Sverige och internationellt.

women_count_2013.png

WOMEN COUNT 2013 - SWEDEN’S IMPLEMENTATION OF UNSCR 1325

Internationellt är Sverige känt som ett framstegsland vad gäller jämställdhet. Men går Sverige verkligen i bräschen för kvinnors rättigheter på den internationella arenan?