Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Publikationer från Operation 1325

Sedan Operation 1325 startades har vi informerat, utbildat och skapat opinion om resolution 1325. Genom våra projekt och åtaganden publicerar vi studier och utbildningsmaterial för att visa hur resolutionen efterlevs och vad man kan göra själv. Nedan finner du ett urval av vårt publicerade material. Ett flertal av dessa är skrivna på engelska, eftersom målgruppen för dessa projekt har varit engelsktalande.
bildframsida.jpg

Tjejer, fred och säkerhet

Ungdomar världen över är aktörer för fred. Operation 1325:s rapport Tjejer, fred och säkerhet utgår ifrån unga människors egna perspektiv på hur de kan bidra till fred.

nyhetsbrev_-_december_2018.png

Nyhetsbrev December 2018

Nyhetsbrevet för December 2018

nyhetsbrev_-_november_2018.png

Nyhetsbrev November 2018

Nyhetsbrevet för November 2018

image001.png

Women Count Turkey

Women Count Turkey

women_count_albania_2017_-_final-01.jpg

Executive summary Women Count Albania

Läs en sammanfattning för Women Count Albania via filen till höger. Hela Women Count Albania hittas här: http://operation1325.se/projekt/women-count-albania

mediation_and_influence_insights-01.jpg

Mediation and Influence Insights

Operation 1325 vill stödja kvinnliga medlare i  freds- och konfliktprocesser.