Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

you-make-the-difference-framsida.jpg

You make the difference

16/03/2015 13:55

Operation 1325 har mångårig erfarenhet av att praktiskt arbeta med frågor som berör kvinnor, fred och säkerhet, i Sverige och internationellt. Nu har vi släppt vår handbok ”You make the difference”, en handbok för dig som arbetar med internationella säkerhetsfrågor inom myndigheter, organisationer och institutioner. 

Syftet med handboken är att erbjuda lättillgänglig information om arbetet med att öka kvinnors politiska deltagande, stärkandet av kvinnors rättigheter och synliggörandet av kvinnors särskilda utsatthet i konflikt och post-konflikt. Handboken ger tips, råd och information och bygger på erfarenheter från såväl irakiska kvinnoorganisationer som myndighetsutövare på internationella uppdrag.

You make the difference finns tillgänglig på arabiska och engelska. För mer information, samt för att få en kopia eller egen upplaga av handboken, hör av er till oss! Den går även att ladda ner till höger. 

BilagaStorlek
you_make_the_difference_-_1325_toolkit_-_web.pdf3.21 MB