Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

nyastwomens_empowerment.jpg

Women's Empowerment

Women's Empowerment - a Roadmap to Peace in Palestine
Report from a Bridge-Building Seminar in Jericho, Palestine, December 2007

Operation 1325 och the WI’AM Conflict Resolution Centre in
Bethlehem organiserade i december 2007 en workshop i Jeriko, där flera freds- och kvinnoorganisationer möttes för utbildning och för att diskutera deras styrkor och egenskaper för möjliga fredsaktioner i regionen. De 22 kvinnorna från 10 olika palestinska organisationer möttes även för att finna nya metoder och verktyg för att arbeta mer effektivt och möjliggöra strategier för framtida samarbeten.

Målen för seminariet var de följande:

  • Lyssna och lära från de olika erfarenheterna och strategierna för fred
  • Stärka kvinnor och deras kunskap om resolution 1325 genom  Logical Framework Approach
  • Diskutera och kartlägga framtida samarbeten med utgångspunkt från resolution 1325
  • Nätverkande

 

BilagaStorlek
womens_empowerment.pdf1009.2 kB