Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Women's bodies as battleground

09/09/2015 08:12
Sexual violence in the Democratic Republic of the Congo
Fanny Zedenius

"Women's bodies as battleground - sexual violence in the Democratic Republic of the Congo" av Fanny Zedenius är den andra uppsatsen på Operation 1325:s nätpublikation av forskning om Resolution 1325:s områden.

Fanny har studerat "Gender and global development: Theory and Practice" vid Göteborgs Universitet och behandlar i sin uppsats problematiken kring könsrelaterat våld som strukturellt vapen i väpnade konflikter, med fokus på fallet Kongo. Hon knyter även an frågan om hur könsrelaterat våld påverkar kvinnors politiska medverkan till ett bredare ämne om utveckling och globalisering. 

Genom sin undersökning visar Fanny hur könsrelaterat våld är en konsekvens av dels en särskild militaristisk könsdynamik, men även hur det till största del hör ihop med de olika sociala könsroller som tillskrivs män och kvinnor. Fanny kommer fram till att det fortsatta och utbredda könsbaserade våldet i Kongo motverkar utsikterna för fred samt ekonomisk och social utveckling. Slutsatsen är således att bearbetning och förändring av underliggande könsnormer är centralt i Kongos fredsprocess - ett arbete där kvinnor bör stå i förgrunden.

Läs uppsatsen i sin helhet för att ta del av Fannys undersökning.  

BilagaStorlek
essay_-_fanny_zedenius.pdf162.51 kB