Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

image001.png

Women Count Turkey

17/05/2018 11:30

Women Count Turkey

Operation 1325 har tillsammans med vår turkiska partnerorganisation Women in Foreign Policy lanserat rapporten Women Count Turkey. Rapporten är en översyn av arbetet för kvinnor, fred och säkerhet och en lägesrapport från Turkiet. Women Count Turkey är skriven av Zeynep Almedar, docent vid Okan-universitetet i Istanbul.

Läs rapporten i den bifogade filen till höger på denna sida.

BilagaStorlek
women_count_turkey.pdf1.66 MB