Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

women_count_cover_3.jpg

Women Count 2012 - Sweden’s Implementation of UNSCR 1325

18/12/2012 11:44

Internationellt är Sverige känt som ett framstegsland vad gäller jämställdhet. Men till vilken grad har vi levt upp till vårt rykte? För andra året har Operation 1325 granskat genomförandet av den svenska nationella handlingsplanen för resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Under de senaste åren har Sverige gjort ett antal framsteg i genomförandet av resolutionen. Samtidigt visar rapporten bland annat att:

•    Sverige brister i sitt implementeringsarbete genom det låga antalet kvinnor i internationella fredsbevarande insatser. Endast 13,7 % av de svenska fredsbevararna är kvinnor.

•    Svenska högre befäl har generellt sett fortfarande begränsade kunskaper om genusfrågor och kvinnors behov i de konfliktområden som de för befäl i.

•    Sverige satsar blygsamt på området kvinnor, fred och säkerhet i sitt bistånd. I dagsläget är endast 7 miljoner kronor tillskrivna främjandet av resolution 1325.

Rapporten lanserades i december 2012.

BilagaStorlek
women_count_2012.pdf2.3 MB
women_count_2012_summary.pdf1.99 MB