Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

women_count_albania_2017_-_final-01.jpg

Women Count Albania

01/11/2017 08:59

Rapporten Women Count Albania har nu lanserats. Det globala nätverket av kvinnors fredsbyggare (GNWP) startade och samordnade Women Count-rapporterna för att granska genomförandet av resolution 1325. Operation 1325 har fortsatt detta arbete genom skapandet av Women Count-rapporter som övervakar Sveriges implementering av resolutionen sedan 2011.

Det här är första gången en Women Count-rapport med fokus på Albanien publicerats av Operation 1325. Samma format och indikatorer som används i andra Women Count-rapporter har applicerats, vilket gör det möjligt att övervaka och samla in data om kvinnors rättigheter och regeringens genomförande av kvinnor, fred och säkerhetsagendan.

Läs rapporten i den bifogade filen. 

BilagaStorlek
women_count_albania_2017_-_final.pdf1.47 MB