Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

women_as_peace_builders_-report09-1.jpg

Women as Peace Builders

Evolving Further Collaboration
Report from a Dialogue Seminar with Women Peace Agents from Israel and Palestine, Stockholm, Sweden, September 2009.

Under seminariet diskuterades kvinnors deltagande i fredsprocesser och hur man på EU nivå bör arbeta för att involvera kvinnor i fred. För att möjliggöra detta mötte deltagarna EU-parlamentarikern Anna Hedh (S) där bland annat EU:s policy mot Israel diskuterades och hur kvinnor med hjälp av EU kan göra deras röster hörda och förändra fredsprocessen utifrån resolution 1325.

Några av de slutsatser som seminarierna kom fram till:

  • EU ska pressa Israel och Palestina att engagera fler kvinnor i fredsprocessen
  • EU ska bjuda in kvinnor och NGOs till fredsförhandlingar
  • EU ska åtminstone träffa kvinnor vid besök i Israel och Palestina
BilagaStorlek
women_as_peace_builders_-report09.pdf592.97 kB