Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

framsida4.jpg

Verksamhetsberättelse 2017

07/05/2018 09:34

2017 har för Operation 1325 varit ett aktivt och framgångsrikt år. Styrelsen och enskilda medlemmar har varit engagerade och på olika sätt bidragit till verksamheten. Vi har kunnat deltaga i utåtriktade aktiviteter tillsammans med andra organisationer eller på egen hand. Det har varit möjligt genom att vår organisation har beviljats ekonomiskt stöd men också genom att kansliet och styrelsen fått ökade kunskaper och erfarenheter. På kansliet har vår generalsekreterare, projektanställda och praktikanter gjort ett professionellt och strålande arbete! Beslutet att kombinera styrelsemöten med öppna föreläsningar eller filmvisning har slagit väl ut.

Operation 1325 har medverkat i många olika sammanhang och kan särskilt lyfta fram Almedalen i Visby under politikerveckan i juli med ett välbesökt seminarium där politiker på hög nivå medverkade, exempelvis kabinettssekreterare Annika Söder. En ny positiv erfarenhet består av deltagande i Internationell Dag på Hemse Folkhögskola, Gotland.

Samarbetet med Svenska Institutet i Alexandria där vi tillsammans har ordnat seminarier med kvinnorörelser från olika länder i regionen har fördjupats. För övrigt har Operation 1325 självklart också fortsatt i upparbetade spår, som Women Count, Bokmässan mm.

Till slut, Operation 1325 har profilerat sig genom debattartiklar och deltagande i en rad viktiga evenemang men det finns utrymme för att göra mer. Vi kommer att arbeta för att styrelsemedlemmar deltar i internationella seminarier, att öka samarbetet med andra organisationer och visa att Operation 1325 i Sverige har mycket att tillföra för kvinnor, fred och säkerhet!  Under valåret 2018 blir det extra viktigt att dess frågor lyfts fram.

BilagaStorlek
verksamhetsberattelse2018.pdf1.72 MB