Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

konsfordelning_eu.jpg
Lucky Look
FOTO: Alamy Images

Tror EU att bara män skapar hållbar Fred?

Könsfördelningen i EU:s civila fredsbevarande insatser
inom den europeiska säkerhetsstrategin, ESDP.

I denna granskning från 2009 visar Operation 1325 att nästan nio av tio är män bland den internationella personalen vid EU:s civila fredsbevarande insatser inom den europeiska säkerhetsstrategin, ESDP. De senaste två åren har kvinnor utgjort mellan 10 och 16 procent av den internationella personalen. Bland den personal som sekonderas, det vill säga rekryteras och betalas av medlemsstaterna, är könsfördelningen ännu skevare. Där är endast mellan 7 och 13 procent kvinnor. Bland personal anställd och betald av EU, varierar kvinnornas andel från 15 till 28 procent.
Myndigheter, media och civila samhället har använt sig av granskningens slutsatser i flera sammanhang.

BilagaStorlek
rapport_konsfordelningeu2.pdf835.74 kB