Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

nysudan2006.jpg

Women Building Bridges as Peace Agents

Women Building Bridges as Peace Agents
Report from a consultative seminar
in Khartoum, 2-6 November 2006

Kvinnor från olika freds- och kvinnoorganisationer från Sudan träffade representanter från Operation 1325 i november 2006 i Sudan. Tanken med mötet var att lyssna och lära från varandras erfarenheter och strategier i att arbeta med fred i Sudan respektive Sverige.

Med en utgångspunkt från resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet var ett annat mål med mötet att se möjliga vägar för samarbete. Det här gjordes genom att se ifall de strategier som delades kunde vara en samrbetspunkt mellan organisationerna, som skulle kunna utmynna i ett fredsnätverk mellan de deltagande organisationerna.

BilagaStorlek
sudan2006.pdf1003.06 kB