Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

styrelse_och_utsikt.jpg
Operation 1325:s styrelse 2015

Styrelsetrainee-programmet

23/11/2016 14:13

Styrelsetraineeprogrammet ger en möjlighet för unga människor att engagera sig för kvinnor, fred och säkerhet—att delta i Operation 1325:s verksamhet, att sprida information om resolution 1325 och bedriva opinionsbildning.

En styrelsetrainee är varmt välkommen att samarbeta med styrelsemedlemmar och kansli samt att delta i aktiviteter. Kreativitet uppmuntras. Utefter intresse finns möjligheten att ordna informationsträffar, stå vid bokbord, informera studenter och skolelever, med mera. När egna initiativ tas erbjuds stöd och råd från styrelsens mer rutinerade medlemmar—ett mentorskap som ger traineen utrymme att lära och växa in i en ledarroll.

Att på detta sätt lotsas in i styrelsearbete kan öppna många nya dörrar och positionen som styrelsetrainee kan bli den första av en rad ansvarsposter. 

Under året planerar vi att träffas ca 4 gånger, och varje träff har ett eget tema. Träffarna är planerade efter följande teman: engagemang, strategier, ledarskap, framtiden.